Texty písní Madonna Evita Eva's Final Broadcast

Eva's Final Broadcast

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Eva:]
The actress hasn't learned the lines you'd like to hear
She's sad for her country, sad to be defeated
By her own weak body

[Crowds:]
(Evita! Evita!) [repeat in background]

I want to tell the people of Argentina
I've decided I should decline
All the honors and titles you've pressed me to take
For I'm contented
Let me simply go on as the woman who brings her people
To the heart of Peron

Don't cry for me Argentina
The truth is I shall not leave you
Though it may get harder for you to see me
I'm Argentina, and always will be

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you
But all you have to do is look at me to know
That every word is true

[Eva:]
Herečka se nenaučili linie, kterou byste chtěli slyšet
Je to smutné, o své zemi, aby smutné být poražen
Dle jejích vlastních slabé tělo

[Crowds:]
(Evita! Evita!) [Opakování v pozadí]

Chci říct, že lidé z Argentiny
Já jsem se rozhodla jsem měla klesat
Všechny pocty a tituly, které jste mě tlačí, aby přijaly
Vždyť já jsem spokojený
Dovolte mi prostě jít dál jako žena, která přináší své lidi
Chcete-li srdce Peron

Nepoužívejte plakat pro mě Argentina
Pravdou je, já se tě neopustím
Ačkoli to může mít těžší pro vás ke mně
Jsem Argentina, a vždy bude

Už jsem řekl příliš mnoho?
Není nic víc nemůžu myslet na to říct
Ale všechno, co musíte udělat, je podívat se na mně znát
Že každé slovo je pravda
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy