Texty písní Madonna Evita Lament

Lament

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Eva:)
The choice was mine, and mine completely
I could have any prize that I desired
I could burn with the splendor of the brightest fire
Or else, or else I could choose time

Remember I was very young then
And a year was forever and a day
So what use could fifty, sixty, seventy be?
I saw the lights, and I was on my way

And how I lived, how they shone
But how soon the lights were gone

(Che:)
The choice was yours and noone else's
You can cry for a body in despair
Hang your head because she is no longer there
To shine, to dazzle, or betray
How she lived, how she shone
But how soon the lights were gone

(Embalmers:)
Eyes, hair, face, image
All must be preserved
Still life displayed forever
No less than she deserved.
(Eva:)
Volba byla moje, a úplně dole
Mohl jsem žádnou cenu, že jsem žádostiv
Mohl jsem se vypálit slávou z nejjasnějších požáru
Anebo, jinak jsem mohl zvolit čas

Pamatujte, jsem byl velmi mladý potom
A za rok byl navždy a den
Takže to, co by mohl použít padesát, šedesát, sedmdesát být?
Viděl jsem světla, a byla jsem na mé cestě

A jak jsem žil, jak zářil
Ale jak brzy světla byly pryč

(Che:)
Volba byla Vy a nikdo jiný je
Můžete volat o tělo v zoufalství
Drž svou hlavu, protože je již existuje
Chcete-li lesk, oslnit, nebo zradit
Jak žila, jak se jí zářil
Ale jak brzy světla byly pryč

(Embalmers:)
Oči, vlasy, obličej, obrázek
Vše musí být zachovány
Zátiší zobrazen navždy
Ne méně než ona zasloužil
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy