Texty písní Madonna Evita Oh What A Circus

Oh What A Circus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

OH WHAT A CIRCUS

Oh what a circus, oh what a show
Argentina has gone to town
Over the death of an actress called Eva Peron
We've all gone crazy
Mourning all day and mourning all night
Falling over ourselves to get all of the misery right

Oh what an exit, that's how to go
When they're ringing your curtain down
Demand to be buried like Eva Peron
It's quite a sunset
And good for the country in a roundabout way
We've made the front page of all the world's papers today

But who is this Santa Evita?
Why all this howling, hysterical sorrow?
What kind of goddess has lived among us?
How will we ever get by without her?

She had her moments, she had some style
The best show in town was the crowd
Outside the Casa Rosada crying "Eva Peron"
But that's all gone now
As soon as the smoke from the funeral clears
We're all gonna see and how, she did nothing for years

Salve regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes nostra
Salve salve regina
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O clemens o pia
Hail, oh queen, mother of mercy
Our life, sweetness, and hope
Hail, hail, oh queen
To you we cry, exiled sons of Eve
To you we sigh, mourning and weeping
Oh clement, oh loving one

You let down your people Evita
You were supposed to have been immortal
That's all they wanted, not much to ask for
But in the end you could not deliver

Sing you fools, but you got it wrong
Enjoy your prayers because you haven't got long
Your queen is dead, your king is through
And she's not coming back to you

Show business kept us all alive
Since seventeen October 1945
But the star has gone, the glamour's worn thin
That's a pretty bad state for a state to be in

Instead of government we had a stage
Instead of ideas, a prima donna's rage
Instead of help we were given a crowd
She didn't say much, but she said it loud

Sing you fools, but you got it wrong
Enjoy your prayers because you haven't got long
Your queen is dead, your king is through
She's not coming back to you

Salve regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes nostra
Salve salve regina Peron
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O clemens o pia

Don't cry for me Argentina
For I am ordinary, unimportant
And undeserving of such attention
Unless we all are, I think we all are
So share my glory, so share my coffin
So share my glory, so share my coffin

It's our funeral too
OH WHAT CIRKUS

Ach, jáký to cirkus, jaká to show
Argentina šla do města
Nad smrtí herečky nazývané Eva Peronová
Všichni jsme se zbláznili
Smutníme celý den a celou noc
Klesajíc jeden pře druhého, snažící se dobýt svá práva

Ach, útěk, to je to co se dá dělat
Když padá opona
Všichni chtějí mít pohřeb jako Eva Peronová
Je to jako západ slunce
A dobré pro zemi, oklikou
Dnes jsme zabrali všechny titulní strany novin

Ale kdo je ta svatá Evita?
Proč to všechno vytí, hysterický smutek?
Jaký druh bohyně žil mezi námi?
Jak se bez ní obejdeme?

Měla své momenty, měla nějaký styl
Ta nejlepší show ve městě
Před Casa Rolada, plačící "Eva Peronová"
Ale to je všechno pryč
Jakmile kouř od pohřbu ustoupí
Prohlédneme, a uvidíme, neudělala nic po celé roky

Salve Regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes Nostra
Salve Salve Regina
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O Clemens o Pia
Sláva královně, matce milosrdenství
Náš život, štěstí a naděje
Kroupy, krupobití, oh královno
Pro vás pláčeme, synové Evy
Pro vás vzdycháme, popotahujeme a pláčeme
Ach Clement, ach ty milující

Zklamala jsi svůj lid, Evito
Měla jsi být nesmrtelná
To je vše, co chtěli, nic víc
Ale nakonec jsi s tím nic neuděla

Zpívejte blázni, ale máte to celé špatně
Užijte si vaše modlitby, protože to nebude trvat dlouho
Vaše královna je mrtvá, váš král zničený
A ona se už nikdy nevratí

Showbyznys nás stále živí
Od sedmnáctého října 1945
Ale hvězda je pryč, kouzlo se vytratilo
Je to dost špatné na to, být tu

Místo vlády jsme měli divadlo
Místo myšlenek, prima donnin vztek
Místo pomoci se nám dostalo davu
Neřekla moc, ale řekla to nahlas

Zpívejte si blázni, ale máte to celé špatněUžijte si vaše modlitby nebudou trvat dlouho
Vaše královna je mrtvá, váš král je zdrcený
A ona už se nikdy nevrátí

Salve Regina mater misericordiae
Vita dulcedo et spes Nostra
Salve Salve Regina Peron
Ad te clamamus exules filii Eva
Ad te suspiramus gementes et flentes
O Clemens o Pia

Neplač pro mě Argentino
Vždyť jsem obyčejná, nedůležitá
Nezasloužím takovou pozornost
I když to tak není, myslím, že jsme takoví všichni
Takže sdílejte mou slávu, mou rakev
Takže sdílejte mou slávu, mou rakev

Je to také náš pohřeb
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy