Texty písní Madonna Evita Rainbow High

Rainbow High

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Eva:]
There again I've more to do
Than simply get the message through
I haven't started
Let's get this show on the road
Let's make it obvious
Peron is off and rolling

[Chorus:]

[Eva's dressers:]
Eyes, hair, mouth, figure
Dress, voice, style, movement
Hands, magic, rings, glamour
Face, diamonds, excitement, image

[Eva:]
I came from the people, they need to adore me
So Christian Dior me from my head to my toes
I need to be dazzling, I want to be Rainbow High
They must have excitement, and so must I

[Eva's dressers:]
Eyes, hair, mouth, figure
Dress, voice, style, image

[Eva:]
I'm their product, it's vital you sell me
So Machiavell me, make an Argentine Rose
I need to be thrilling, I want to be Rainbow High
They need their escape, and so do I

[Chorus]

[Eva:]
All my descamisados expect me to outshine the enemy
I won't disappoint them
I'm their savior, that's what they call me
So Lauren Bacall me, anything goes
To make me fantastic, I have to be Rainbow High
In magical colors

You're not decorating a girl for a night on the town
And I'm not a second-rate queen getting kicks with a crown

Next stop will be Europe
The Rainbow's gonna tour, dressed up, somewhere to go
We'll put on a show

Look out, mighty Europe
Because you oughta know whatcha gonna get in me
Just a little touch of
Just a little touch of
Argentina's brand of star quality

[Eva:]
Tam jsem si zase více dělat
Než jednoduše dostat zprávu prostřednictvím
I dosud nezačaly
Pojďme si to ukázat na silnici
Ať je to zřejmé
Peron je vypnutý a kolejových

[Chorus:]

[Evina orovnávače:]
Oči, vlasy, ústa, obrázek
Šaty, hlasu, styl, pohyb
Ruce, magie, kroužky, Sexy
Face, diamanty, vzrušení, obrázek

[Eva:]
Přišel jsem z lidí, které potřebují, aby mi uctívat
Takže Christian Dior mi z mé hlavy, aby moje prsty
Potřebuji být oslnivý, já chci být Rainbow Vysoká
Musí mít vzrušení, a tak se musím

[Evina orovnávače:]
Oči, vlasy, ústa, obrázek
Šaty, hlasu, styl, grafické

[Eva:]
Já jsem se svým produktem, je důležité, budete prodávat mi
Takže mi Machiavell, aby Argentinec Rose
Potřebuju být vzrušující, chci být Rainbow Vysoká
Oni potřebují jejich úniku, a tak mohu

[Chorus]

[Eva:]
Všechny mé descamisados očekávat mi to zastínit nepřítele
Nebudu je zklamat
Já jsem svého Spasitele, je to, co říkají mi
Takže Lauren Bacall mě, cokoliv
Aby mě Fantastic, já musím být Rainbow Vysoká
V magické barvy

Nejste zdobení dívku na jednu noc na město
A já nejsem druhé-sazba královna dostat kopanec s korunou

Další zastávka bude v Evropě
The Rainbow je to turné, oblečená do někam jít
Budeme kladen na show

Podívejte se, Mocná Evropa
Vzhledem k tomu, že jste měl vědět, co budeš mít ve mně
Jen dotek
Jen dotek
Argentina značky Star kvalita
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy