Texty písní Madonna Evita Your Little Body's Slowly Breaking Down

Your Little Body's Slowly Breaking Down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Peron:]
Your little body's slowly breaking down
You're losing speed, you're losing strength, not style
That goes on flourishing forever
But your eyes, your smile
Do not have the sparkle of your fantastic past
If you climb one more mountain it could be your last

[Eva:]
I'm not that ill, bad moments come but they go
Some days are fine, some a little bit harder
But that doesn't mean we should give up our dream
Have you ever seen me defeated?
Don't you forget what I've been through and yet
I'm still standing

[Peron:]
Eva, you are dying

[Eva:]
So what happens now?
Where am I going to?

[Peron:]
Don't ask anymore

[Peron:]
Vaše tělo je trochu pomalu rozkládají
Jste ztrácí rychlost, kterou jste ztrácí sílu, nikoli styl
Že jde o prosperující navždy
Ale tvoje oči, tvůj úsměv
Nemají jiskru vaší fantastické minulosti
Pokud jste vyšplhat ještě jedna horská, že by mohla být vaše poslední

[Eva:]
Nejsem, že špatně, špatné chvíle přijde, ale jdou
Některé dny jsou v pohodě, některé trochu těžší
Ale to neznamená, že bychom se měli vzdávat našich snů
Už jste někdy viděli mě porazil?
Nemáte zapomenout na to, co jsme prošli a přesto
Jsem stála

[Peron:]
Eva, jste umírající

[Eva:]
Takže, co se stane teď?
Kde budu?

[Peron:]
Neptejte se už
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy