Texty písní Marek Ztracený Ztracis Umírám

Umírám

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Myšlenky v hlavě se mi honí,
jak rozvodněná řeka.
Zvažuju dál možnosti postupu,
dát život v sázku,
buď vyhrát nebo umřít na lásku.
Zažít tu potupu.

Budoucnost z papíru,
kdy věřit, nevěřit,
ve víru, nevíru.
Kdy zbraně složit,
když bolest překročí hranici povolenou,
jsem poprvé poražen na kolenou.

Umírám, závidím předchozí doby.
Umírám, dál cítím se vinnej ve všech bodech obžaloby.
Ničí mě pocit, že se stáváš někým jiným,
ničí mě pocit, že neznám svůj hřích,
umřel jsem pro tebe už asi dřív.

Dál nemám v plánu zpívat o lásce,
nýbrž o válce, nám oboum vlastní.
Nikdo se nechce vracet k otázce,
k vinně nevinně, pravda ve víně.

Svýho dílu vinny vědomí,
zpytovat svědomí,
je nám oboum proti srsti.
Nikdo nemá nic jistý,
cítím se dál, jak podzimní spadaný listí.

Umírám, závidím předchozí doby.
Umírám, dál cítím se vinnej ve všech bodech obžaloby.
Ničí mě pocit, že se stáváš někým jiným,
ničí mě pocit, že neznám svůj hřích,
umřel jsem pro tebe už asi dřív.

Umírám.

Umírám, závidím předchozí doby.
Umírám, dál cítím se vinnej ve všech bodech obžaloby.
Ničí mě pocit, že se stáváš někým jiným,
ničí mě pocit, že neznám svůj hřích,
umřel jsem pro tebe.

Umírám.

Ničí mě pocit, že se stáváš někým jiným,
ničí mě pocit, že neznám svůj hřích,
umřela jsi pro mě.
Ideas in the title chase with me,
as THE river.
Consider further opportunities,
to give life at stake,
either win or die for love.
Experience the shame.

Future of paper,
the trust, believe,
in faith, disbelief.
When weapons complex,
when pain exceeds a threshold,
I first defeated in the knees.

I am, understand the previous period.
I am, I feel more at all points vínnej indictment.
Nothing I think stáváš someone else,
destroys me feel that I do not know his own sin,
I died for you about it sooner.

Further I have no plan to sing about love,
but the war, we both own.
Nobody wants to return to the question,
the guiltily innocent, the truth in wine.

My work Vinny note
explore conscience
we are both against the grain.
No one has no sure
I feel more as fallen autumn leaves.

I am, understand the previous period.
I am, I feel more at all points vínnej indictment.
Nothing I think stáváš someone else,
destroys me feel that I do not know his own sin,
I died for you about it sooner.

I am.

I am, understand the previous period.
I am, I feel more at all points vínnej indictment.
Nothing I think stáváš someone else,
destroys me feel that I do not know his own sin,
I died for you.

I am.

Nothing I think stáváš someone else,
destroys me feel that I do not know his own sin,
you died for me.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy