Texty písní Mary J Blige My Life My Life

My Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Songwriters: Delvalle, Arlene; Ayers, Roy; Thompson, Carl; Blige, Mary J; Combs, Sean;

Ooh
(My life, my life, my life, my life in the sunshine)

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen
(My life, my life, my life, my life in the sunshine)

Life can be only what you make it
When you're feelin' down
You should never fake it
Say what's on your mind
And you'll find in time
That all the negative energy
It would all cease

And you'll be at peace with yourself
You won't really need no one else
Except for the man up above
Because he'll give you love
(My life, my life, my life, my life)
If you looked into my life

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen

Take your time
Baby don't you rush a thing
Don't you know, I know
We all are struggling
I know it is hard but we will get by
And if you don't believe in me
Just believe in He

'Cause he'll give you peace of mind, yes he will
And you'll see the sunshine for real, yes you would
And you'll get to free your mind
And things will turn out fine
Oh, I know that things will turn out fine
Yes they would, yes they would
(My life, my life, my life, my life in the sunshine)

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen
(My life, my life, my life, my life)

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen
(My life, my life, my life, my life)

If you looked in my life
And see what I've seen
If you looked in my life
And see what I've seen
Ooh
(Můj život, můj život, můj život, můj život v záři slunce)

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
(Můj život, můj život, můj život, můj život v záři slunce)

Život bude jen to co z něj uděláš
Když se propadáš
Nikdy bys to neměl předstírat
Řekni co si myslíš
A najdeš to ve správném čase
Všechna ta negativní energie
Může to vše ustat

A budeš se sebou spokojen
Nebudeš nikoho doopravdy potřebovat
Kromě muže tam nahoře
Protože on ti dá lásku
(Můj život, můj život, můj život, můj život)
Když se podíváte do mého života

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl

Uchopte svůj čas
Baby, není kam spěchat
Ty nevíš, já vím
My všichni bojujeme
Vím, že je to těžké, ale my vyhrajeme
A když nevěříte ve mně
Tak věřte v Něj

Protože on ti dá klid do duše, ano dá
A ty uvidíš sluneční zář opravdově, ano uvidíš
A k tomu dostaneš zdarma svou podstatu
A věci se obrátí v dobré
Oh, vím, že se věci obrátí v dobré
Ano obrátí, ano obrátí
(Můj život, můj život, můj život, můj život v záři slunce)

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
(Můj život, můj život, můj život, můj život)

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
(Můj život, můj život, můj život, můj život)

Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Když se podíváte do mého života
A uvidíte, co jsem já viděl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy