Texty písní Mary J Blige Stronger With Each Tear Hood Love

Hood Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Trey Songz:]
Sometimes I don't get a chance to really tell you
But I promise you my love will never fail you
Don't you get it?
Each day we're writing history
A thousand years from now
They'll talk about you and me
I know sometimes I go hard
For no reason at all
Put your soul through the business
And touch the weight of your heart
But when your back's on the wall
And there's a shortage of friends
You know that I'm with you until the end

[Chorus:]
Cause we got hood love
I be cussin I be screamin
Like it's over them I'm lovin
Then I'm feeling just to hold ya
And that's how we do
You know that hood love is the good love
That's me and you
So how you feel love?
Well I'm with u
Never quit u
Now that's real love
When you're not here
Then I miss you
Cause I still love
The way that we do
You know that hood love is the good love
That's me and you

[Mary J. Blige:]
Sometimes I think about leaving you
But when I think about what we've been through yeah
I get a feeling like it could be the worse
Cause I've given you my best and I don't mind it... that's fine
Cause when you love somebody hard then you'll love that way for life
You got all of my heart
And I'll never leave your side
I gave my word to love ya
All the way to the end
So no matter what I'll be right here
I'll be right here cause we got hood love

[Chorus x2]

[Trey Songz:]
Now I'll play tough but not for too long
You are someone I depend on
No matter how I act at times
I could never walk away
I thought about it plenty times
But no one can take your place

[Mary J. Blige:]
Well if there ain't no you
Then there ain't no me
If there ain't no us
Then I'd rather be
By my self
Cause no one can
Could understand my history
And bring me back right here cause
We got hood love

[Chorus]
[Trey Songz:]
Někdy nemám šanci opravdu říct
Ale slibuji vám svou lásku nikdy nezklame
Nezdá se vám to?
Každý den jsme psát historii
Tisíc let
Budou hovořit o ty a já
Vím, že někdy půjdu tvrdě
Z vůbec žádný důvod
Dejte svou duši přes obchodní
A dotýkat se hmotnost vašeho srdce
Ale když zádech je na zdi
A je tu nedostatek přátel
Víte, že jsem s vámi až do konce

[Chorus:]
Protože my si rádi kapuce
Já bych se cussin Screamin
Jako by to přes ně jsem lovin
Pak jsem jen pocit, držet Ya
A tak jsme se
Víte, že kryt láska je láska dobrá
To jsem já a ty
Tak jak se cítíte lásku?
Dobře jsem se u
Nikdy skončit u
Tak to je opravdová láska
Když tu nejsi
Pak mi chybíš
Protože já stále miluji
Tak, že my
Víte, že kryt láska je láska dobrá
To jsem já a ty

[Mary J. Blige:]
Někdy přemýšlím o odchodu si
Ale když jsem přemýšlet o tom, co jsme prošli yeah
Mám pocit, jako by to mohlo být horší
Protože já jsem vám dal moje nejlepší, a nevadí mi to ... to je v pořádku
Protože když někoho milujete, pak těžko budete rádi, že způsob života
Máš všechny moje srdce
A já nikdy neopustí vaší straně
Dal jsem své slovo láska ya
Celou cestu až do konce
Takže bez ohledu na to, co budu tady
Budu tady příčinou máme rádi kapuce

[Chorus x2]

[Trey Songz:]
Teď budu hrát těžké, ale ne příliš dlouho
Jsi někdo, koho jsem závislá na
Bez ohledu na to, jak jsem zákon v době,
Nikdy jsem nemohl odejít
Přemýšlel jsem o tom hodně krát
Ale nikdo nemůže vzít vaše místo

[Mary J. Blige:]
No, pokud tam není žádný vás
Pak není žádný mě
Pokud není k dispozici žádný nás
Pak jsem radši
Podle mého já
Příčina nikdo nemůže
Dokázal pochopit mou historii
A přineste mi tady příčinou
Dostali jsme rádi kapuce

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy