Texty písní Masterplan Aeronautics Crimson Rider

Crimson Rider

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As far as the eye can see
Sharp dressed fools
With their crazy rules here
And blinding advice from all my friends
Peaching for perfection
I take off in the night
It won't be long I'll be fighting there
When dawn is breaking

Holy fire, I'm not scared of you
I'll take you to burn

Watch out for your enemy

Death can be seconds away
Live for now like there's no tomorrow
And forward we ride
In this warlike machine
There'll be no returning

Holy fire, I'm not scared of you
I'll take you to burn, oh yeah
Crimson rider
I am the baron of the sky
Come feel the wind turn

Holy fire, I'm not scared of you
I'll take you to burn
Crimson rider
I am the baron of the sky
Come feel the wind turn
And when life is evil
I'll fly my wings across the sky

Is it our destiny
Killing our brothers


Komentáře
Tak daleko, kam dohlédne oko
Hrubě oblečení blázni
S jejich šílenými pravidly zde
A slepé rady od všech mých přátel
Donášející odezvy
Oddělat v noci¨
Nebude to dlouhé, budu tu bojovat
Když se bude lámat úsvit

Svatý oheň, nemám z tebe strach
Spálím tě

Měj se na pokoji před svými nepřáteli

Smrt může být sekudny vzdálená
Teď žij, jako kdyby nebyl zítřek
A dopředu pojedem
V tomto válečném stroji
Nebude návratu

Svatý oheň, nemám z tebe strach
Spálím tě, oh ano
Karmínový jezdec
Jsem baron nebe
Zase ucítíš vítr

Svatý oheň, nemám z tebe strach
Spálím tě
Karmínový jezdec
Jsem baron nebe
Zase ucítíš vítr
A když je život zlo
Poletím na mých křídlech okolo nebe

Je to náš osud
Zabíjet naše bratry
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy