Texty písní Masterplan Aeronautics I'm Not Afraid

I'm Not Afraid

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Black oil on water - Dark soul in pain
My eyes cry softly in the pouring rain
Rising from the ashes where the fire took it's toll
And the wheel keeps turning
As the wind is blowing cold

I'm not afraid you know
I'm not afraid to rock the show
My heart is pounding in the night
I seek the light... I seek the light... oh yeah

Unleashed is the power
In the spirit of my dream
I've been tearing down the fences
Always trying to achieve... yeah
Come back to the living
Let your sorrow come undone
Cause you have to believe it
From your grief you can run

I'm not afraid you know
I'm not afraid to rock the show
My heart is pounding in the night, I seek the light
I'm not afraid you know - I'm not afraid
I'm a pagan far away from home... I'm coming home

I'm not afraid you know
I'm not afraid to rock the show
My heart is pounding in the night. I seek the light
I'm not afraid you know - I'm not afraid
I am a pagan far away from home
I'm not afraid... I'm not afraid
My heart is calling from afar, coming home


Komentáře
Černý olej na vodě - Temná duše v bolestech
Mé oči jemně brečí v tekoucím dešti
Povstání z popela, kde si oheň vezme jeho daň
A kolo se nepřestane otáčet
Jako vítr, studeně fouká

Nebojím se, ty víš
Nebojím se ukázat skále
Mě srdce tluče v noci
Hledám světlo ... Hledám světlo ... oh ano

Rozpoutaná síla
V duchu mého snu
Přetrhával jsem ohrady
Vždy jsem se snažil dokončit ... jo
Vrať se zpátky do žití
Uklidni svůj zármutek
Protože tomu musíš věřit
Od svého zármutku můžeš utéct

Nebojím se, ty víš
Nebojím se ukázat skále
Mé srdce tluče v noci, hledám světlo
Nebojím se, ty víš - nebojím se
Jsem pohan daleko od domova ... Vracím se domů

Nebojím se, ty víš
Nebojím se ukázat skále
Mé srdce tluče v noci. Hledám světlo
Nebojím se, ty víš - nebojím se
Jsem pohan daleko od domova
Nebojím se ... Nebojím se
Mé srdce volá z dáli, přicházím domů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy