Texty písní Masterplan Masterplan Enlighten Me

Enlighten Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Be still - I want you to listen - it's all so silly
Our ways have somewhere on the way surrendered
Adjusted to the game and the dream is slightly shattered
Guess the answer was never meant to be found
And when the search is over
Our questions still remain

Enlighten me - I wanna see - how this could be the age of reason
won't you tell me - can't you tell me
Cause I need to know
It's in my head it's in my soul
The fire burns and my heart is sold
To the melody and the music - yeah

Please wake up - I want you to see, it could be so pretty
Why do you turn a blind eye
When you know you live a lie

Enlighten me - I wanna see - how this could be the age of reason
Won't you help me - can't you help me
I need to read between the lines
It's in my head it's in my soul
I'm on fire and my heart is old
Like the melody and the music, yeah

Enlighten me - I wanna see - how this could be the age of reason
Won't you tell me - can you tell me
Why we don't read between the lines
It's in my head it's in my soul
A world on fire - the story's told
In the melody and the music

I wanna see - how could it be the age of reason
Won't you help me - I gotta know
It's in my head it's in my soul
A fire burns and my heart is sold
In the melody of the music


Komentáře
Stále buď - chci tě poslouchat - je to všechno tak hloupé
Naše cesty jsou někde na cestě podlehnutí
Uzpůsobený hře a sen je mírně zničený
Hádejte, odpověď byla, nikdy nebude nalezen
A když je hledání u konce
Naše otázka stále chyběla

Osviť mě - chci vidět - jak tohle může být rozumný věk
Neřekneš - nemůžeš mi říct
Protože chci vědět
Je to v mé hlavě, v mé duši
Oheň hoří a mé srdce je prodané
Melodii a muzice - jé

Prosím, vzbuď se - chci tě vidět, může to být tak nádherné
Proč přivíráš oko
Když víš, že žiješ lež

Osviť mě - chci vidět - jak tohle může být rozumný věk
Nepomůžeš mi - nemůžeš mi pomoct
Potřebuji číst mezi řádky
Je to v mé hlavě, v mé duši
Jsem v plamenech a mé srdce je staré
Jako melodie a muzika - jé

Osviť mě - chci vidět - jak tohle může být rozumný věk
Neřekneš mi - nemůžeš mi říct
Proč nečteme mezi řádky
Je to v mé hlavě, v mé duši
Svět v plamenech - příběh je řečen
V melodii a muzice

Chci vidět - jak to může být moudrý věk
Nepomůžeš mi - musím vědět
Je to v mé hlavě, v mé duši
Oheň hoří a mé srdce je prodané
V melodii a muzice
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy