Texty písní Masterplan Time To Be King Lonely Winds Of War

Lonely Winds Of War

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All my time I've been alone
Deep in my vision mind I'm building roads
Longing for the magic night to take the day,
So I can kill my wings of war and dream away,
Yeah...

Hear my cry, I feel alone,
I'm lost in a winter storm, where love is cold
Listen to the raging sound of a lonely man,
I'm one with a silver moon above the desert land,
Oh! Yeah, yeah!

I've traveled across the world to the darker side,
In my mind the shadows will remain
On and on we seek the sky to fly before the fall
Feel me when I sing to you this is our time to live and die

Frozen pain behind your eyes,
I see your heavy chains and ghostly cries
Woah, endlessly it's time to burn,
I know your bleeding heart, your soul can return!
Yeah, yeah, yeah! Oh!

Through the land moves a lonely wind,
So lonely, so lonely
Celou tu dobu jsem byl sám
Hluboko v mé představě stavím silnice
Dychtící po kouzlu noci zajmuté dnem
Tedy mohu zabít má křídla války a snu stranou
Yeah..

Slyšet můj pláč, cítím se sám,
Jsem ztracen v zimní vichřici, kde studená je láska
Slyšet burácivý zvuk osamělého muže,
jsem jediný se stříbrným měsícem nad pouští
Oh! Yeah, yeah!

Cestoval jsem napříč světem na temnější stranu,
V mé mysli stíny zůstanou
Dál a dál hledáme nebe k létání před pádem
Vnímej mě když zpívám pro Tebe, tohle je náš čas žít a zemřít

Zmrazená bolest za Tvýma očima
Vidím Tvá těžká pouta a strašidelný pláč
Woah, nekonečně, je čas spalování
Poznal jsem Tvoje krvácející srdce, Tvá duše se může vrátit!
Yeah, yeah, yeah! Oh!

Skrz zemi pohybuje se osamělý vítr
Tak osamělý, tak sám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy