Texty písní Masterplan Time To Be King The Dark Road

The Dark Road

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Going back to the beginning
We were only seventeen
I thought that we would last forever
But I was just too young to see

You took our love into your sunset
And left me dealing with the pain
When I think of you it brings a feeling
I can still remember
I was crying in the rain

It was the first time
Feeling lost and blind
And the story's never ending
Someone's heart in need of mending

Now I stand on the dark road
Feeling so cold
And I dream of a place
For tomorrow without sorrow
Where my heart is never blue

The day goes on
And soon the lights grow dim
And my neon city shines the night
I wonder what waits up ahead for me - Yeah!
I still try to find the signs

I have learned to be the lonely
And I'm not the only one - No!
I found my own way of reason
And some kind of peace of mind

Oh! I remember the first time
I was lost and blind
And the story's never ending - Yeah!
It was the first time
If you ask me how I know
My rock and roll
All my life I gave my heart
And my soul

Here I stand at the threshold
Feeling so old
And I long for a place without sorrow
A new tomorrow
For the world to see
Deep inside me a black light
Feel my soul night
As I sing to you
There's no time for us to borrow
Death will swallow
It's the melody of destiny

Oh! So I stand on the dark road
Feeling so cold
And I dream of a place
For tomorrow without sorrow
Where my heart is never blue
Oh! - Yeah!
Deep inside me a black night
Feel my soul night
When I sing my song to you - Hey!
In my time I gave you thunder
And now I'm going under
I am going under
Vracet se na začátek
byli jsme jen sedmnáctiletí
myslel jsem, že to potrvá věčně
ale byl jsem jen příliš mladý, abych to viděl

Vzala jsi naši lásku do Tvého zániku
a opustila mě jednáním s bolestí
Když jsem myslel na Tebe přinášelo mi to rozčílení
Stále si pamatuji
Brečel jsem v dešti

Bylo to poprvé
Pocit ztracení a oslepení
a příběh nikdy nekončící
něčí srdce potřebující opravu

Teď stojím na temné cestě
pocit tak chladný
a sním o místě
pro zítřek bez trápení
kde mé srdce není nikdy sklíčené

Den přichází
a brzy se světla mění v tlumená
a mé neonové město září nocí
jsem překvapen, co přede mnou čeká - Yeah!
stále se pokouší najít znamení

Učil jsem se, jak být sám
a nejsem tak úplně jediný - Ne!
našel jsem mou vlastní smysluplnou cestu
a nějaký druh míru v mysli

Oh! Pamatuji si to poprvé
byl jsem ztracen a slepý
a příběh nikdy nekončící - Yeah!
bylo to poprvé
pokud se mě ptáš jak se ovládám
mým rock and rollem
celému mému životu dal jsem mé srdce
a mou duši

Zde stojím na prahu
pocit tak starý
a dychtil jsem po místě bez trápení
nový zítřek
pro svět, aby viděl
hluboko uvnitř mě černé světlo
cítit mou duši za noci
když zpívám k Tobě
tady není na vypůjčení čas pro nás
smrt nás pohltí
je to melodie osudu

Oh! Tak stojím na temné cestě
pocit tak chladný
a snil jsem o místě
pro zítřek bez utrpení
kde mé srdce není nikdy sklíčené
Oh! - Yeah!
Hluboko uvnitř mě černá noc
cítit mou duši za noci
když Ti zpívám mou píseň - Hey!
v mé příležitosti jsem Ti zaburácel
a teď podléhám
ztácím vědomí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy