Texty písní MATISYAHU Youth Jerusalem

Jerusalem

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus]
Jerusalem, if I forget you,
fire not gonna come from me tongue.
Jerusalem, if I forget you,
let my right hand forget what it's supposed to do.

In the ancient days, we will return with no delay
Picking up the bounty and the spoils on our way
We've been traveling from state to state
And them don't understand what they say
3,000 years with no place to be
And they want me to give up my milk and honey
Don't you see, it's not about the land or the sea
Not the country but the dwelling of his majesty

[chorus]

Rebuild the temple and the crown of glory
Years gone by, about sixty
Burn in the oven in this century
And the gas tried to choke, but it couldn't choke me
I will not lie down, I will not fall asleep
They come overseas, yes they're trying to be free
Erase the demons out of our memory
Change your name and your identity
Afraid of the truth and our dark history
Why is everybody always chasing we
Cut off the roots of your family tree
Don't you know that's not the way to be

[chorus]

Caught up in these ways, and the worlds gone craze
Don't you know it's just a phase
Case of the Simon says
If I forget the truth then my words won't penetrate
Babylon burning in the place, can't see through the haze
Chop down all of them dirty ways,
That's the price that you pay for selling lies to the youth
No way, not ok, oh no way, not ok, hey
Aint no one gonna break my stride
Aint no one gonna pull me down
Oh no, I got to keep on moving
Stay alive

[chorus]
[Chorus]
Jeruzalém, když jsem na tebe nezapomenu,
oheň nebudeme ode mě jazyk.
Jeruzalém, když jsem na tebe nezapomenu,
Nechť mé pravici zapomenout na to, co má udělat.

V dávných dobách, vrátíme se bez odkladu
Vyzvednutí Bounty a kořistí na cestě
Byli jsme cestovat od státu ke státu
A jim nerozumí tomu, co říkají
3000 rok bez místa se
A chtějí, abych se vzdát svého mléka a medu
Copak nevidíš, že to není o zemi nebo na moři
Ne zemi, ale obydlí Jeho Veličenstva

[Chorus]

Přestavět Temple a koruna slávy
Minulých let, asi šedesát
Spálit v troubě v tomto století
A plyn se pokusil udusit, ale to nemohlo spolknout mě
Nebudu si lehnout, nebudu spát
Přicházejí v zámoří, ano, snaží se být volný
Vymazat démoni z naší paměti
Změňte své jméno a svou identitu
Strach z pravdy a naší temné minulosti
Proč se všichni stále pronásleduje jsme
Odříznout kořeny svůj rodokmen
Nevíte, že to není způsob, jak být

[Chorus]

Zachycen v těchto cestách, a na světě už posedlost
Copak nevíš, že je to jen fáze
Případ Simon říká
Pokud si zapomenete pravdu, pak má slova nepronikne
Babylon pálení v místě, není vidět přes opar
Pokácet všechny špinavé cesty,
To je cena, kterou zaplatíte za prodej leží mládež
V žádném případě, není v pořádku, oh žádném případě, není v pořádku, hej
Není nikdo ti zlomí mi krokem
Není nikdo tě táhnout mě dolů
Ale ne, musím pokračovat v pohybu
zůstat naživu

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy