Texty písní Mayhem Grand Declaration Of War A Bloodsword And A Colder Sun (pt. I of II)

A Bloodsword And A Colder Sun (pt. I of II)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Development came like a sudden death in the family
No one could foresee the coming of...
In the multi layers of paralyzed christened lies
But which the earth exploded
And bodies burned to ashes
The leader of the men died first
And common people changed
Into beasts of genocide
I penetrated the mind of god
Why are there assents rather than nothing?
Vývoj přišel jako náhlé úmrtí v rodině
Nikdo nemohl předvídat příchod...
Do mnoha vrstev paralyzovaných pokřtěných lží
Ale když země explodovala
A těla shořela na popel
Vůdci lidí zemřeli jako první
A obyčejní lidé se proměnili
V bestie genocidy
Pronikl jsem do myšlenek boha
Proč jsou zde spíše souhlasy, než nic?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy