Texty písní Megadeth Capitol Punishment - The Megadeth Years In My Darkest Hour

In My Darkest Hour

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In my hour of need
ha! no, you're not there...
and though I reached out for you
wouldn't lend a hand.

Through the darkest hour
grace did not shine on me.
It feels so cold, very cold
no one cares for me.

Did you ever think I get lonely ?
did you ever think that I needed love ?
did you ever think to stop thinking
you're the only one that I'm thinking of...

You'll never know how hard I tried
to find my space and satisfy you too.

Things will be better when I'm dead and gone
don't try to understand, knowing you I'm probably wrong.

But, oh, how I lived my life for you!
still you'd turn away
now as I die for you,
my flesh still crawls, as I breathe your name
all these years I thought I was wrong
now I know it was you!
Raise you head, raise your face your eyes
tell me, who you think you are?

I walk, I walk alone
into the promised land.
There's a better place for me
but it's far, far away

Everlasting life for me
in a perfect world
but I gotta die first,
please god send me on my way !

Time has a way of taking time,
Loneliness is not only felt be fools.
Alone I call to ease the pain,
yearning to be held by you.
Alone so alone, I'm lost
Consumed by the pain
the pain, the pain, the pain.

Won't you hold me again?
And you just laughed, ha! ha! Bitch !
My whole life is work built on the past
but the time has come when all things shall pass
this good thing passed away.

In my darkest hour
V mojej zúfalej hodine
Ha! Nie, ty tu nie si...
A aj keď som ťa hľadal
Nepomohla by si mi

V mojej čiernej hodine
Milosť ma neosvietila
Bolo to tak chladné, veľmi chladné
Nikto sa o mňa nestaral.

Napadlo ti že som sa stal osamelým?
Napadlo ti, že by som potreboval lásku?
Rozmýšľala si niekedy o tom, že by si si mala prestať myslieť, že si jediná, na koho myslím...

Nikdy nebudeš vedieť, ako veľmi som sa snažil
Nájsť si svoje miesto a uspokojiť aj teba

Bude to lepšie, keď budem mŕtvy a preč
Neskúšaj to pochopiť, asi som sa v tebe mýlil

Ale, och, kým som žil svoj život pre teba
Stále si sa odo mňa odvracala
Teraz, keď pre teba zomieram
Moje telo sa plazí, ako vzdychá tvoje meno
Celé tie roky som myslel, že som sa mýlil
Teraz viem, že si to bola ty!
Zdvihni hlavu, zdvihni tvár, tvoje oči
Povedz mi, kto si myslíš, že si?

Kráčam, kráčam sám
Do zeme zasľúbenej
Tam je pre mňa lepšie miesto
Ale je to veľmi, veľmi ďaleko

Môj večný život
V dokonalom svete
Ale najprv musím zomrieť
Prosím, Bože, pošli ma na svoju púť!

Čas má spôsob zaberania času
Osamelosť nie je jedinou cestou, ako sa zblázniť
Sám volám, aby som uľahčil bolesť
Túžba po tvojom objatí
Sám, tak sám, som stratený
Zožieraný bolesťou
Bolesťou, bolesťou, bolesťou

Neobjímeš ma znova?
A ty si sa len usmiala, haha! Štetka!
Celý môj život je usilovne stavaný na minulosti
Ale čas nadišiel, a všetky veci musia pominúť
Všetky dobré veci pominú

V mojej čiernej hodine
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy