Texty písní Megadeth Endgame Endgame

Endgame

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Attention! Attention!
All citizens are ordered to report to their District detention centers!
Do not return to your homes;
Do not contact anyone!
Do not use any cellular or GPS devices!
Surrender all weapons at once!
Attention! This way to the camps!

I woke up in a black FEMA box
Darkness was all around me, in my coffin
My dreams are all nightmares anymore
And this is what I dream every night

The Leader of the New World Order, the President of the United States
Has declared anyone now residing inside the US of A
Without the RFID chip, you're just an illegal alien
An enemy combatant of America, welcome to the New World Order

This is the end of the road; this is the end of the line
This is the end of your life; this is the...

A society in a society, inside the fence life as you know it stops
They got their rules of conduct and we got ours
Be quick or be dead, you crumble up and die, the clock is
Ticking so slowly and so much can happen in an hour

I learned my lessons the hard way, every scar I earned
I had to bleed, inside the day yard
A system of controlled movement, like a giant ant farm
Any time is long time, now you're not in charge of your time anymore

The Ex-President signed a secret bill that can
Land a legal US Citizen in jail and the
Patriot act stripped away our constitutional rights
They say a Concentration camp just popped up, yeah, right!

Refuse the chip? Ha! Get persecute and beat by the
Tyranny of Mind control, for the mark of the beast
All rights removed, you're punished, captured, and enslaved
Believe me when I say, this is the endgame!
Konečná Hra

Pozor! Pozor!
Všichni občané se přihlásí u svých oblastních zadržovacích středisek!
Nevracejte se domů!
Nikoho nekontaktujte!
Nepoužívejte žádné systémové zařízení nebo GPS navigaci!
Odevzdejte všechny zbraně do jednoho!
Pozor! Tahle cesta je do táborů!

Probudil jsem se v černé FEMA krabici
Temnota mě celého obklopila, v mé rakvi
Mé sny jsou už jenom noční můry
A tohle je to o čem se mi zdá každou noc

Vůdce Nového Světového Řádu, Prezident Spojených Států
Prohlásil že každý kdo přebývá v USA
bez RFID čipu je jen nelegální vetřelec
nepřátelský bojovník proti Americe, vítejte v Novém Světovém Řádu

Tohle je konec cesty; tohle je konec poutě
tohle je konec tvého života; tohle je...

Společnost ve společnosti, za plotem se život, jak víte, zastaví
Oni dostali svá pravidla chování a my zas naše
Buď rychlý nebo mrtvý, rozpadneš se a zemřeš, hodiny tikají tak pomalu a tohle se klidně může stát do hodiny

Tohle je konec cesty; tohle je konec poutě
tohle je konec tvého života; tohle je Konečná Hra!

Učil jsem se své lekce tvrdě, s každým škrábancem jsem musel krvácet za denní ohradou
Systém řízeného pohybu, jako v obří mravenčí farmě
kdykoliv je dlouhý čas, teď už víc o svůj čas není starost

Tohle je konec cesty; tohle je konec poutě
tohle je konec tvého života; tohle je konec

Ex-Prezident podepsal tajný zákon, který umožňuje uvěznit legální americké občany a
Patriot Act byl odstraněn z našich ústavních práv
Říkají, že Koncentrační tábor se osvědčí, jo, správně!!

Odmítnout čip? Ha! Budete pronásledováni a poraženi týráním mysli, pro označení bestie
Všechna práva jsou smazána, budeš potrestán, zajat a zotročen
Věřte mi když řeknu, tohle je Konečná Hra!

Vysvětlení:
FEMA - Federal Emergency Management Agency/federální agentura pro zvládání krize
FEMA box - mají být černé rakve pro zadržené občany
RFID čip - slouží k identifikaci. Je to podobný systém jako u čárových kodů.
Patriot Act - zákon o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu (z roku 2001)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy