Texty písní Megadeth Endgame How the Story Ends

How the Story Ends

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Far off on the horizon you can barely see their torches
But rest assured they're out there and they're coming
If you listen, the sound is growing nearer of infantry
Marching out a hypnotizing rhythm

Destroying every town, light it up and burn it down
You may not like it now, but this is how the story ends

Above the ring of clashing steel, they raise flags of war
A sign to all the warriors who cannot hear
Amidst smoke of cannonballs, they bang the drums of death
Pound a cadence out for those who cannot see

Destroying every town, light it up and burn it down
You may not like it now, but this is how the story ends
Poison the wells and scorch the earth, everything slashed and burnt
You may not like it now, but this is how the story ends

Destroying every town, light it up and burn it down
You may not like it now, but this is how the story ends
Poison the wells and scorch the earth, everything slashed and burnt
You may not like it now, but this is how the story ends
V dáli na obzoru můžeš stěží vidět jejich pochodně
ale buď si jistý, že jsou tam a že přicházejí
Když se zaposloucháš, zvuk pěchoty se pořád přibližuje
Pochodují v hypnotizujícím rytmu

Ničí každé město, vzplane a vyhoří
Možná se ti to teď nelíbí, ale takhle příběh končí

Nad kruhem řinčícího železa, vztyčí vlajky války
znamení pro všechny válečníky, kteří neslyšeli
Uprostřed dýmu děl, bijí na bubny smrti
Trocha kadence pro ty, kteří nejdou vidět

Ničí každé město, vzplane a vyhoří
Možná se ti to teď nelíbí, ale takhle příběh končí
Otráví studny a vypálí zemi, všechno strhané a spálené
Možná se ti to teď nelíbí, ale takhle příběh končí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy