Texty písní Megadeth Th1rt3en Fast Lane

Fast Lane

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You don’t know what I feel, I get behind the wheel
A feeling in my soul
I hyperventilate as I accelerate
Till I’ve lost all control

My speed becomes relentless
Contesting all my senses
White line appearing faster
Prompting death and disaster

My supersonic machine
Get out of my…

Fast lane, like a jet plane
Like a freight train, I’m driving insane
Addicted to the fast lane
Rushing to my brain
No time to explain, this is my domain
Addicted to the fast lane

I look into mirror, red lights are drawing nearer
They think I’ve met my match
But I shift into high gear, soon they just disappear
You can’t jail what you can’t catch

I hear the engines screaming
I’m burning up the…
Nevíte, co cítím, když jsem za volantem
Pocity v mé duši
Vzdychám, jak jsem zrychlil
Až jsem ztratil veškerou kontrolu

Moje rychlost se stává neúnavnou
Napadá všechny mé smysly
Bílá čára se objevuje rychleji
Výzva, smrt a neštěstí

Můj nadzvukový stroj
Vypadni ode mě ...

Pruh pro rychlou jízdu, jako tryskové letadlo
Jako nákladní vlak, řídím šíleně
Závislý na pruhu pro rychlou jízdu
Spěchá do mého mozku
Není čas k vysvětlení, to je moje doména
Závislý na pruhu pro rychlou jízdu

Dívám se do zrcátka, červená světla se přibližují
Myslí si, že jsou pro mě výzvou
Ale já zařadím na vyšší stupeň, brzy prostě zmizím
Nemůžete uvěznit, co nemůžete chytit

Slyšel jsem, že motory křičí
Spaluje mě to...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy