Texty písní Megadeth Th1rt3en Millenium Of The Blind

Millenium Of The Blind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Line up all of you
And turn in your eyes
You just won't need them anymore

When your mind is ours
To do with what we please
Everything you own
And everything you need

Sacrifice your leaders
Like it or not
Or else you're going down with the ship
Death on the rocks

Blind follow
Blind lead
All our hopes and dreams
Washed out to sea

All your money's ours
To bankroll corrupt wars
You can't see what you're fighting for

Trust your leaders
As they send you out to die
The true face of evil can't be seen
Without eyes

Sacrifice your leaders
Like it or not
Or else your going down with the ship
Death on the rocks

Blind follow
Blind lead
All our hopes and dreams
Washed out to sea

At the start of time
Many centuries ago
Came the spawning of Christ
And the Antichrist
And darkness fell upon our people
And the children, they were born faceless
Without eyes they could not see
Born unto themselves
They lived and they died
In the Millennium of the Blind

Blind follow
Blind lead
All our hopes and dreams
Washed out to sea
Všetci sa postavte
A odovzdajte vaše oči
Už ich nebudete potrebovať

Keď sú vaše mysle už naše
Aby robili, čo chceme
Všetko, čo máte
A všetko, čo potrebujete

Obetujte svojich vodcov
Či chcete, alebo nie
Alebo pôjdete dolu s loďou
Smrť na skalách

Slepí nasledujú
Slepí vedú
Všetky naše nádeje a sny
Sa vliali do mora

Všetky vaše peniaze sú naše
Vojna podplácania bánk
Nevidíte, prečo bojujete

Verte svojim vodcom
Keď vás pošlú na smrť
Ozajstnú tvár zla neuvidíte
Bez očí

Obetujte svojich vodcov
Či chcete, alebo nie
Alebo pôjdete dolu s loďou
Smrť na skalách

Slepí nasledujú
Slepí vedú
Všetky naše nádeje a sny
Sa vliali do mora

Na počiatku času
Pred mnoho storočiami
Prišlo tvorenie Krista
A Antikrista
A temnota dopadla na našich ľudí
A deti, tie sa rodili bez tvárí
Bez očí, nevideli
Narodili sa k sebe
Rodili sa a zomierali
Do tisícročia slepých

Slepí nasledujú
Slepí vedú
Všetky naše nádeje a sny
Sa vliali do mora
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy