Texty písní Megadeth Th1rt3en Never Dead

Never Dead

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The killers lie in wait for innocent blood
Swallow the lives of harmless souls
Walking a crooked path their wicked names will rise.
Evil lives in the dark (its right to be feeling wrong)
The torment never ends,
The fire that burns inside!
That's blistering their brains!
That's makes them sacrifice!
That's driving them insane!
Trapped in this no man's land
Where angels dare to thread
Forever banned to the realms of the Never dead!

There is no one you can trust upon this grave
Die with those things with flu to sin
Feeding all the wars
They'll feed up in the end
If I fall I'll set the dark (Its right to be feeling wrong)
The torment never ends, (it never ends)
The fire that burns inside!
That's blistering their brains!
That's makes them sacrifice!
That's driving them insane!
Swatting is no man's lair
Where angels dare to thread
Forever bet to the rounds of the Never Dead!
(Dead swifts before you, to cross up to suicide
Imagine builds up in your body, you will be dying)

FOR THE REST OF YOUR LIFE! IN THE REALMS OF THE NEVER DEAD!

The fire that burns inside!
That's blistering their brains!
That's makes them sacrifice!
That's driving them insane!
Trapped in this no man's land
Where angels dare to tread
Forever banned to the realms of the Never dead!
Lož vraha čakajúceho na krv nevinného
Pohlcujúci životy neškodných duší
Kráčať krivým chodníkom, ich hriešne mená sa povznesú
Zlo žije v temnote (je správne cítiť sa zle)
Muky nikdy neskončia,
Oheň, ktorý ma zvnútra páli!
Požiera im to mozgy!
Robí to z nich obete!
Z tohto zošalejú!
Uväznení v prázdnej Zemi
Kde sa anjeli opovažujú raziť si cestu
Navždy zakázaný vstup do krajiny Nesmrteľných!

Nie je nik, komu by si mohol veriť nad jeho hrobom
Zomrieť so všetkými tými vecami od chrípky po hriech
Kŕmiť všetky vojny
Nasýtia sa až na konci
Ak spadnem, vypustím temnotu (je správne cítiť sa zle)
Muky nikdy neskončia (nikdy sa neskončia)
Oheň, ktorý ma zvnútra páli!
Požiera im to mozgy!
Robí to z nich obete!
Z tohto zošalejú!
Zabíjanie nie je ľudská skrýš
Tam, kde sa anjeli opovažujú raziť si cestu
Navždy blúdiť okolo Nesmrteľných!
(Smrť sa zjaví pred tebou, prejde ku samovražde
Predstava sa šíri tvojím telom, umrieš)

PO ZVYŠOK TVOJHO ŽIVOTA V KRAJINÁCH NESMRTEĽNÝCH!

Oheň, ktorý ma zvnútra páli!
Požiera im to mozgy!
Robí to z nich obete!
Z tohto zošalejú!
Uväznení v prázdnej Zemi
Kde sa anjeli opovažujú raziť si cestu
Navždy zakázaný vstup do krajiny Nesmrteľných!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy