Texty písní Megadeth Th1rt3en New World Order

New World Order

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Where hath the apostles gone?
Joining hands with wicked ones
Revelation has come to pass,
New World Order will hold the mass
A book written by the man
Used to control and command
All rights will be denied,
Without the mark you shall die

No confession, all is known (All is known!)
New world order, you shall be shown (Shall be shown!)

Monitoring all wages
New world order comes in stages
Currency is obsolete
Feel the agony of defeat

Symbol of society today,
A must have or you shall pay
As humans flesh leads the mind
Just as a pawn the last martyr dies

No confession, all is known (All is known!)
New world order, you shall be shown (Shall be shown!)

Where hath the apostles gone?
Joining hands with wicked ones
Revelation has come to pass
New World Order will hold the mass
Kam apoštolové odešli ?
Podávání rukou s ničemníky
Zjevení se dějí,
Nový světový řád se bude konat masově
Kniha napsaná člověkem
Slouží k řízení a velení
Všechna práva budou zamítnuta
Bez označení zemřete

Žádná zpověď, vše je známé (vše je známé!)
Nový světový řád se vám ukáže (uvede se v daném období)

Monitorování všech platů
Nový světový řád je v několika fázích
Měna je zastaralá
Pocit agónie z porážky

Symbol dnešní spolčnosti
Musí být, nebo budete platit
Jako lidé, tělo věde mysl
Jako pěšák poslední mučedník umírá

Žádná zpověď, vše je známé (vše je známé!)
Nový světový řád se vám ukáže (uvede se v daném období)

Kam apoštolové odešli ?
Podávání rukou s ničemníky
Zjevení se dějí,
Nový světový řád se bude konat masově
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy