Texty písní Megadeth Youthanasia Elysian Fields

Elysian Fields

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Uneasy feeling, Burning out my eyes
I hope the end is less painful than my life
I stand on trial before the gods
On Judgement day
A blink of an eye between
The cradle and the grave

One last look at visions of flesh
The last hope of man on earth
Pontius Pilate still washing his hands
The world don't want to be saved
Only left alone

Elysian Fields...
We are storming the heavens
To raise the swords and shields
We ascend to our destiny
To the Elysian fields

Soaring to the sun
With blood upon their wings
Superstitious dust left twisting in the wind
Man still has one belief
One decree that stands alone
The laying down of arms
I like cancer to their bones
Ťažký pocit, pália ma oči
Dúfam, že koniec je menej bolestivý, než môj život
Stojím na súde pred Bohmi
V Súdny deň
Len okamžik medzi
Kolískou a hrobom

Posledný pohľad na vízie ľudí
Posledná nádej človeka na Zemi
Pontský Pilát si stále umýva ruky
Svet nechce byť zachránený
Iba opustený

Elysiánske Polia...
Útočíme na nebesá
Aby sme vyzdvihli meče a štíty
Blížime sa k nášmu osudu
Na Elysiánske polia

Stúpajú ku slnku
S krvou na krídlach
Poverčivý prach letí s vetrom
Človek má stále vieru
Jedno osamotené rozhodnutie
Pokladanie zbraní
Želám im rakovinu v kostiach
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy