Texty písní Michael Jackson HIStory 2.cd Tabloid Junkie

Tabloid Junkie

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Speculate to break the one you hate
Circulate the lie you confiscate
Assassinate and mutilate
As the hounding media in hysteria
Who's the next for you to resurrect
JFK exposed the CIA
Truth be told the grassy knoll
As the blackmail story in all your glory
It's slander
You say it's not a sword
But with your pen you torture men
You'd crucify the Lord
And you don't have to read it, read it
And you don't have to eat it, eat it
To buy it is to feed it, feed it
So why do we keep foolin' ourselves

Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
Though everybody wants to read all about it
Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual, actual
They say he's homosexual

In the hood
Frame him if you could
Shoot to kill
To blame him if you will
If he dies sympathize
Such false witnesses
Damn self righteousness
In the black
Stab me in the back
In the face
To lie and shame the race
Heroine and Marilyn
As the headline stories of
All your glory

It's slander
With the words you use
You're a parasite in black and white
Do anything for news
And you don't go and buy it, buy it
And they won't glorify it, 'fy it
To read it sanctifies it, 'fies it
Then why do we keep foolin' ourselves

Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
Everybody wants to read all about it
Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
See, but everybody wants to believe all about it

Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
See, but everybody wants to believe all about it
Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual, actual
She's blonde and she's bisexual

Scandal
With the words you use
You're a parasite in black and white
Do anything for news
And you don't go and buy it, buy it
And they won't glorify it, 'fy it
To read it sanctifies it, 'fies it
Why do we keep foolin' ourselves
Slander
You say it's not a sin
But with your pen you torture men
Then why do we keep foolin' ourselves

Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
Though everybody wants to read all about it
Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
See, but everybody wants to read all about it

Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual
Just because you read it in a magazine
Or see it on the TV screen
Don't make it factual, actual
You're so damn disrespectable
Narkoman z bulvárního tisku

Spekulace zničí, co nenávidíte
Rozšiřování tě baví
Vražda a mračení
Když jsou pronásledující média hysterická
Kdo jako další vstane z mrtvých
JFK odhalila CIA
Pravda je řečena travnatý kopeček
Příběh s vydíráním v celé své nádheře
Je to pomluva
Říkáš, že to není meč
Ale svým perem mučíte člověka
Ukřižovali byste boha
A ty to nemusíš číst, číst to
A ty to nemusíš jíst, jíst to
Koupit si to je jako se tím nakrmit, nakrmit
Tak proč se obelháváme sami sebe

Jen proto, že to čtete v časopisu
Nebo to vidíte v televizi
Neberete to pravdivě
Ačkoli si to všechno chce každý přečíst
Jen proto, že to čtete v časopisu
Nebo to vidíte v televizi
Neberete to pravdivě, aktuálně
Říkají: je homosexuál

V pláštěnce
Nařkni ho falešně
Střílej, abys zabil
Obviň ho, jestli chceš
Jestli umírá, projev soustrast
Takoví falešní svědci
Zatracená samotná spravedlnost
V černém
Vraž mi kudlu do zad
Ve tváři
Lži a zahanbi rasu
Hrdina a Marilyn
Jako titulek článku
Celé vaší slávy

Je to pomluva
Slova, která používáte
Jsi parazit na černém a bílém
Uděláš cokoli pro novinky
A ty nejdeš a nekupíš si to, nekupíš
A nebudeš si v tom velebit, nebudeš
Číst to je posvěcené, posvěcené
Tak proč se obelháváme sami sebe

Jen proto, že to čtete v časopisu
Nebo to vidíte v televizi
Neberete to pravdivě
Ačkoli si to všechno chce každý přečíst
Jen proto, že to čtete v časopisu
Nebo to vidíte v televizi
Neberete to pravdivě, aktuálně
Je blondýna a je bisexuálka

Skandál
Slova, která používáš
Jsi paraziti na černém a bílém
Uděláš cokoli pro novinky
A ty nejdeš a nekupíš si to, nekupíš
A nebudeš si v tom velebit, nebudeš
Číst to je posvěcené, posvěcené
Tak proč se obelháváme sami sebe
Pomluva
Tvrdíš, že to není hřích
Ale svým perem mučíte člověka
Tak proč se obelháváme sami sebe

Jen proto, že to čtete v časopisu
Nebo to vidíte v televizi
Neberete to pravdivě
Jen proto, že to čtete v časopisu
Nebo to vidíte v televizi
Neberete to pravdivě
Jen proto, že to čtete v časopisu
Nebo to vidíte v televizi
Neberete to pravdivě, aktuálně
Jsi tak zatraceně sprostej
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy