Texty písní Mike Tompkins Starship- Nicki Minaj

Starship- Nicki Minaj

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let's go to the beach, each
Let's go get away
They say, what they gonna say?
Have a drink, click, found the bud light
Bad b-tches like me, is hard to come by
The patron own, let's go get it on
The zone own, yes i'm in the zone
Is it two, three? leave a good tip
I'mma blow off my money and don't give too quick

I'm on the floor, floor
I love to dance
So give me more, more, till I can stand
Get on the floor, floor
Like it's your last dance
If you want more, more
Then here I am

Starships were meant to fly
Hands up and touch the sky
Can't stop 'cause we're so high
Let's do this one more time

Starships were meant to fly
Hands up and touch the sky
Let's do this one last time
Hands up...

(we're higher than a motherf-ck-r)

Bump in my hootie hottie hottie hoop
I own that
And I ain't paying my rent this month
I owe that
But f-ck who you want, and f-ck who you like
Dance how a life there's no end inside
Twinkle, twinkle little star

Now everybody let me hear you say ray ray ray
Now spend all your money cause they pay pay pay
And if you're a cheat, you a chea-chea-cheat
My name is Onika, you can call me Nicki

Get on the floor, floor
Like a chola's dance
If you want more, more
Then here I am

Starships were meant to fly
Hands up and touch the sky
Can't stop 'cause we're so high
Let's do this one more time

Starships were meant to fly
Hands up and touch the sky
Let's do this one last time
Hands up...

(we're higher than a motherf-ck-r)

Starships were meant to fly
Hands up and touch the sky
Can't stop 'cause we're so high
Let's do this one more time

Starships were meant to fly
Hands up and touch the sky
Let's do this one last time
Hands up...
Pojďme na pláž, všichni
Pojďme odsud daleko
Oni řekli, co oni řeknou?
Máme drink, klik, našli světlo
Zlé ku*vy jako já, je těžké odtud jít
majitel osobně, ano já jsem v zóně
Je to dva, tři? odešel dobrý tip
Já budu foukat do mích peněz a nedám tak rychle

Jsem na parketě, parketě
Miluji lásku k tanci
Tak mi dej více, více, dokud budu moct stát
Pojďme na parket, parket
Jako by to byl tvůj poslední tanec
Pokud chceš více, více
Dokud tu jsem já

Hvězdné lodě byly určené k letání
Ruce nahoru a dotkněte se oblohy
Nepřestávejte, protože jsme tak vysoko
Pojďme to udělat ještě jednou

Hvězdné lodě byly určené k letání
Ruce nahoru a dotkni se oblohy
Pojďme do toho naposled
Ruce nahoru...

(jsme výš než ti hajzlové)

Skoč do mé horké horké horké obruče
Já ho vlastním
A já nebudu platit nájem tohoto měsíce
Já ho dlužím
Ale omrdej si koho chceš, a omrdej si toho, který se ti líbí
Tanec jak život tady je nekončí uvnitř
Třpyť se, třpyť se malinká hvězdičko

Teď všichni nechte se slyšet řekněte záblesk záblesk záblesk
Teď utraťte všechny své peníze protože oni splácí splácí splácí
A pokud jste podváděli, vy pod-pod-podvodníci
Mé jmeno je Onika, můžete mi říkat Nicki

Pojďme na parket, parket
Jako tanec chola
Pokud chcete více, více
Dokud tu jsem já

Hvězdné lodě byly určené k letání
Ruce nahoru a dotkněte se oblohy
Nepřestávejte, protože jsme tak vysoko
Pojďme to udělat ještě jednou

Hvězdné lodě byly určené k letání
Ruce nahoru a dotkni se oblohy
Pojďme do toho naposled
Ruce nahoru...

(jsme výš než ti hajzlové)

Hvězdné lodě byly určené k letání
Ruce nahoru a Dotkni se oblohy
Nepřestávejte, protože my jsme tak vysoko
Pojďme to udělat ještě jednou

Hvězdné lodě byly určené k letání
Ruce nahoru a dotkni se oblohy
Pojďme do toho naposled
Ruce nahoru...

Interpret

  • Interpret Mike Tompkins
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy