Texty písní Miki Mora Moraton Co

Co

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Slabí reperi pýtajú sa, že čo?!,
keď dávam toto divné flow,
do hudby od Hajtkoviča,
bo na parkete vrtí sa už každá pi*a.

Slabí reperi pýtajú sa, že čo?!,
keď dávam toto divné flow,
do hudby od Hajtkoviča,
bo na parkete vrtí sa už každá pi*a.

Pi*ky sa nepýtajú, že čo?!,
keď dáva Hajtko a Miky Mo,
káždá už vie, že to je to,
čo na párty jej chýbalo,
všetky zadky v klube hýbu sa na tento hit,
ko*oti bez fantázie povedia, že to je párty shit,
no moja odpoveď na to je plný klub pí*,
na to záruka je Miky Mo a Hajtkovič.
Dneska hráme svoju show,
zavreme pi*e degešov,
s frajerkami egrešov,
bavíme sa muzikou.
Pijeme drinky, ku*vy nás obletujú v boxe,
nechcú konvalinky, idú po sláve a kokse,
chceli by byť v klipe, že vraj ukážu aj riť,
potreba byť diplomat, aby sa nezačali biť.


Slabí reperi pýtajú sa, že čo?!,
keď dávam toto divné flow,
do hudby od Hajtkoviča,
bo na parkete vrtí sa už každá pi*a.


Slabí reperi pýtajú sa, že čo?!,
keď dávam toto divné flow,
do hudby od Hajtkoviča,
bo na parkete vrtí sa už každá pi*a.

Hýbu sa telá, na parkete vznikla mela,
Hajtko je kapela a Miky akapela,
nejedná pi*a by sa rada o mňa trela,
ja jej na to ty veľa by si chela.
Všetky ruky sú hore,
každý v nóbl úbore,
káre chlapcov v pozore,
bo strašné lubne na obzore.
My žijeme hudbou, hudbou sa bavíme,
robíme strašné veci, vždy inak ich spravíme,
a to svojich ľudí nikdy my nenudíme,
po víkendoch v kluboch život budíme.
reči, že táto skladba je zlá,
sú pre mňa len blá blá blá.
dnes vám tu Miky Mo a Hajtko hrá,
párty nekončí, ale začína.


Slabí reperi pýtajú sa, že čo?!,
keď dávam toto divné flow,
do hudby od Hajtkoviča,
bo na parkete vrtí sa už každá pi*a.

slabi raperi pytaju sa ze co
ked davam toto divne flo
do hudby od hajtkovica
bo na parkete vrti sa uz kazda pi*a

(Rytmus)

Mŕtvi reperi sa pýtajú, že čo?!,
keď dávam toto drblé flow,
do hudby od Hajtkoviča,
bo na parkete je každá smradlavá pi*a.

Enten tiky dva špendlíky,
vyletel čert z elektriky,
baba sa ho zlakla, na kolená klakla
otrčila bulu, oprdzela mu hubu.
Blažo je napi*u reper,
nosí zapravený sveter,
lízal môjmu otcovi osraný anál,
teraz ci smrdzí chrapa jak kanál,
inteligentom som oščal tváre,
vaše mamy šlapú za doláre,
robím pasáka na diskotéke,
vaše mamy evidujem v mojej kartotéke.
Prokopčáková mama včera skapala (ku*va),
lebo sa s vlastným synom je*ala (pi*a),
zomrela na aids a rakovinu,
ty gádžo, poviem ti to na rovinu,
všetci závidia môj štýl,
môj rap je úplne real,
zarábam viac, jako študovaný otec,
na jeho malý ko*ot som pripal šlopec,
má medzi nohami detskú porciu,
spláca celý život svoju zavretú Daciu.
Tento text som robil na kolene,
preto nám to dobre je*e.
Weak reperi inquire to what?,
when I give this strange flow,
to music from Hajtkoviča,
bo on the dance floor to shake it every socka.

Weak reperi inquire to what?,
when I give this strange flow,
to music from Hajtkoviča,
bo on the dance floor to shake it every socka.

Pussy do not ask that, what?,
when Mika gives Hajtko and Mo
Everyone must have know that this is
what a party it lacked,
all butts in the club I move in to this hit,
unimaginative jerks will say that it is a party shit,
well my answer to it is full of club pic
of warranty is Mika Mo and Hajtkovič.
Today, his plays show
degešov close the forage,
with frajerkami egrešov,
talking about the music.
Drink drinks, whores flight around the us in the frame,
lily of the valley do not want to, they go for glory and coke,
wanted to be in the video that supposedly show and anus,
need to be a diplomat, was started to pummel.


Weak reperi inquire to what?,
when I give this strange flow,
to music from Hajtkoviča,
bo on the dance floor to shake it every socka.


Weak reperi inquire to what?,
when I give this strange flow,
to music from Hajtkoviča,
bo on the dance floor to shake it every socka.

I move carcasses, the dance floor was mela,
Hajtko the band and Mika akapela,
socka would not advice me to spawn
I can on those lots would chela.
All hands are up,
everyone in fancy dress,
Kare in beware of the boys,
bo Lubná terrible in sight.
We live music, music is talking,
we do terrible things always can fix them otherwise,
and its people we are never bored,
weekend after waking up in clubs life.
speech that this song is bad,
are only for me blah blah blah.
Today you have Mika Mo and Hajtko played,
party does not end but begins.


Weak reperi inquire to what?,
when I give this strange flow,
to music from Hajtkoviča,
bo on the dance floor to shake it every socka.

weak rapper inquire from what
KED gives this strange flo
the music from hajtkovica
bo on the dance floor shakes now every socka.

(Rhythm)

Ask questions reperi is dead, that what?,
when I give this drblé flow
to music from Hajtkoviča,
bo on the dance floor every smelly pussy.

Entente policy two pins,
Devil flew out of electricity,
baba zlakla to him, the knee klakla
otrčila bull oprdzela his mouth.
Blazo is napiču reper,
incorporation wear sweater,
licked my father osraný anal,
Now smrdzí snore or both channel
I inteligentom oščal faces
MAMMY treads for your Dollar
I am doing the pimp disco,
your MAMMY evidujem in my filing cabinet.
Prokopčáková mama yesterday skapala (fuck)
for he was fucking with own son (pica)
died of AIDS and cancer,
the Gadže, I'll tell you frankly,
everyone envy my style,
my rap is totally real,
earn more, as studied by father
his small cock I šlopec chars,
between the legs of pediatric Porcia,
repays its lifetime Dacia busted.
This text I did for the knee,
Therefore, we Jebe well.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy