Texty písní Miki Mora P.A.R.T.Y

P.A.R.T.Y

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Refrén:
Na párty tejto chcel by každý byť,
párty, táto neni shit,
párty, DJ Kappa mixtape,
párty, Hajtko, Mora, nejsom fake.
Na párty tejto chcel by každý byť,
párty, táto neni shit,
párty, DJ Kappa mixtape,
párty, Hajtko, Mora, nejsom fake.

Zvoní Muro Bam, mám flašku v ruke,
začíname drinkom pri novej hudbe,
rozoberáme, že kto čo má nové,
repy dobré, aj klamy ko*otove.
Dnes nás dlhy večer čaká,
Hajtko, Mora, každý k-k-kaká,
aký začal nočný život,
ži aj ty farebne a ne sivo.
V klube všetci pijú, tancujú,
neznáme páry tu verejne opcujú,
hladné ku*vy telami lomcujú
suché ko*oty pre love honcujú.
Čakajú, či im hodím 5 korunu,
cítim z nich semeno, je to humus
žmurkajú, smejú sa krivými zubami,
jak Š-Š-Šais lóve pýtaju od mamy.

Refrén:
Na párty tejto chcel by každý byť,
párty, táto neni shit,
párty, DJ Kappa mixtape,
párty, Hajtko, Mora, nejsom fake.
Na párty tejto chcel by každý byť,
párty, táto neni shit,
párty, DJ Kappa mixtape,
párty, Hajtko, Mora, nejsom fake.

Tu nehrajú sa vaše je*lé treky,
robíte Hip-Hop, na rap ste mäkký,
tento párty blant z toho mixtapu,
rozhýbe aj starú k-k-kométu.
P-p-promile alkoholu v mojej krvi,
všetky moje zmysly drví,
nedám to bádať pohybom prvým,
nemôžem odpadnúť ako p-p-prvý.
Ko*otko tisíckrát napraví šiltovku,
hýbe sa zmätene, jak bastard bez obojku,
jak dieťa chce sa hrať so mnou tu na schovku,
rozšliapne dilino tak ako petorku,
a-a-ale pozor na Hilara Škorca,
on zlomí ruku tvrdého borca,
natočí o tom drsné klipy,
jediná škoda, že budú sci-fi.
No taká neni párty naša,
nečakaj klauna Škorca šaša,
čaká ťa iba čistá k-k-kaša,
to Hajtko, Mora po-po-poprináša.
Zábava graduje, ne jak u Mec Vrabca,
vyletári vyhodili naivného chlapca,
dali mu rany a zlomili nos,
jedným z nich bol aj D-D-Damián Boss.
DAMIÁN BOSS:
Vypadni do pi*e von z tohto klubu,
si iba buzerant a fajčí mi kubu,
mohol si byt bez toho kebys neotváral tú hubu,
tu páni reperi zapíjajú nudu.
Párty je biznis a robí nám peniaze,
to mladý buzerant pochopiť nevládze,
je v tom, že je underground, keď ho nikto nepozná,
v skutočnom živote sa je*enko nevyzná.

Refrén:
Na párty tejto chcel by každý byť,
párty, táto neni shit,
párty, DJ Kappa mixtape,
párty, Hajtko, Mora, nejsom fake.
Na párty tejto chcel by každý byť,
párty, táto neni shit,
párty, DJ Kappa mixtape,
párty, Hajtko, Mora, nejsom fake.
Refrain:
Für die Partei, die jeweils
Partei, die nicht shit,
Partei, Mixtape DJ Kappa,
Partei Hajtko, Mora, sind nicht gefälscht.
Für die Partei, die jeweils
Partei, die nicht shit,
Partei, Mixtape DJ Kappa,
Partei Hajtko, Mora, sind nicht gefälscht.

Bell Muro Bam, I-Flasche in der Hand,
Beginn der Drink an der neuen Musik,
der Auffassung, dass das, was er hat neue,
Zuckerrüben gut und liegt ca. * Otova.
Heute haben wir lange Abend erwartet
Hajtko, Mora, die jeweils k-k-Kakao
Was das Nachtleben,
Sie live und in Farbe und Nicht-Leben.
In der Club alle betrunken, tanzen,
Unbekannt Paare sind öffentlich opcujú,
* Sie sind hungrig zu werfen Stellen
trocken ko * Oty für die Liebe Honcho.
Warten auf 5 Stunden, wenn im Krone
das Gefühl von Sperma, es ist Schimmel
Wink, lacht krummen Zähne,
S-S-sais Liebe Mütter fragen.

Refrain:
Für die Partei, die jeweils
Partei, die nicht shit,
Partei, Mixtape DJ Kappa,
Partei Hajtko, Mora, sind nicht gefälscht.
Für die Partei, die jeweils
Partei, die nicht shit,
Partei, Mixtape DJ Kappa,
Partei Hajtko, Mora, sind nicht gefälscht.

Hier ist Ihr Spiel ist lé * Trekking,
Sie Hip-Hop, Rap auf dem weichen
blant die Partei der Mixtape,
der alten auf die Set-to-Kometen.
P-P-Promille Alkohol in meinem Blut,
alle meine Sinne drví,
geben, um die Bewegung der ersten
Ich kann mich nicht fallen, wie p-p-first.
Ko * otko tausend stellt šiltovka,
bewegt werden flockige, wie der Bastard ohne Kragen,
wie das Kind spielen will mit mir hier auf schovku,
Stretch-dilino als petorku,
und-ein-, sondern darauf achten, Hilary Škorca,
bricht seine Hand auf eine harte Borchi,
schießen die Ecken,
nur schade, dass der Sci-Fi.
Eine solche sind nicht unsere Partei,
nečakaj Clown Škorca Sasa,
erwartet Sie, nur auf Netto-Brei,
zu Hajtko, Mora nach-nach-poprináša.
Entertainment Klasse, ne jak u Mec Spatzen,
vyletári verworfen Naive Junge
gab ihm Wunden und gebrochene Nase,
Einer von ihnen war die D-D-Damián Boss.
DAMIANO BOSS:
Steigen Sie in den pi * e aus diesem Club
Sie rauchte mir eine Stiefmütterchen Kuba,
konnte nicht kebys nicht geöffnet werden, ohne den Hub,
Herren hier reperi waschen Sie nudu.
Teil ist ein Geschäft und macht uns Geld,
jung, um zu verstehen, Stiefmütterchen nevládze,
ist, das U-Bahn, wo ihn niemand kennt,
im wirklichen Leben ist ein * Enko nevyzná.

Refrain:
Für die Partei, die jeweils
Partei, die nicht shit,
Partei, Mixtape DJ Kappa,
Partei Hajtko, Mora, sind nicht gefälscht.
Für die Partei, die jeweils
Partei, die nicht shit,
Partei, Mixtape DJ Kappa,
Partei Hajtko, Mora, sind nicht gefälscht.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy