Texty písní Mindless Self Indulgence If Evening Wear

Evening Wear

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(feat. Chantal Claret)

This is my vindication
With a little decoration
No need to keep you waitin' (nahnahnahnah)
(Ba-ba-ba-ba-bap)
Be intimidated
By what we have created
Kiss underneath the radaaaaaaaaar
(Ba-ba-ba-ba-bap)
I got myself a fuckin' life
Dressed up in evening wear
I dress myself in fuckin' lies
I don't care
Make-up won't help me oblige too much
It's not faaa-air
To be compared to you-ou-ou [x2]
To be compared to
(You-ou-ou bap-bap-bada-bap)
(Be-be-be ba-ba-bada-ba)
(You-ou-ou bap-bap-bada-bap)
(Be-be-be bap-ba-ba-ba-da-da-da)

Just call me "Mr. Modest"
I got it and I flaunt it
You can applaud if you wanna (nahnahnahnah)
(Ba-ba-ba-ba-bap)
Cock-blockin' non-stoppin'
When this ass is a-rockin'
Do not come a-knockin' (nahnahnahnah)
(Ba-ba-ba-ba-bap)
I got myself a fuckin' life
Dressed up in evening wear
I dress myself in fuckin' lies
I don't care
Make-up won't help me oblige too much
It's not faaa-air
To be compared to you-ou-ou [x2]
To be compared to
(You-ou-ou baaa ba-ba-bap)
(Be-be-be ba-ba-bada-ba)
(You-ou-ou bap-bap-bada-bap)
(Be-be-be bap-bap-bada-da-bap)

Everybody wants to join the club
Once you join the club, the innocence is gone
Everybody wants to be the bomb
But once you are the bomb, the innocence is gone
Everybody wants a big ol' slice
Of a little pie, the innocence is gone
Everybody wants in [x2]
Everybody wants

I got myself a fuckin' life
Dressed up in evening wear
I dress myself in fuckin' lies
Guess what?
I don't care
Make-up won't help me oblige too much
It's not faaair
Dressed down until I disappear
But I won't do it alo-o-one
No I won't do it alo-o-one
Oh I won't do it alooone
Bap-bap-bada-da-bap
Be-be-be ba-ba-bada-ba
(You-ou-ou bap-bap-bada-bap)
(Be-be-be bap-bap-bada-da-bap)
(You-ou-ou bap-bap-bada-bap)
(Yay-hey-hey)

(OOH)
Toto je má obrana
S malou výzdobou
Není třeba držet vás čekání (nahnahnahnah)
(Ba-ba-ba-ba-bochánek)
Buďte vystrašení
Tím, co my jsme vytvořili
Polibte pod radaaaaaaaaar
(Ba-ba-ba-ba-bochánek)
Já jsem dostal sebe posraný život
Vystrojit se do večerních šatů
Já oblékám se já sám v posraných lžích
Nestarám se
Make - up ne pomoci mi zavázat příliš mnoho
To není faaa-vzduch
Být ve srovnání s vámi-ou-ou [x2]
Být ve srovnání s
(You - ou - ou bochánek-bochánek-bada-bochánek)
(Be - be - be ba-ba-bada-ba)
(You - ou - ou bochánek-bochánek-bada-bochánek)
(Be - be - be bochánek-ba-ba-ba-da-da-da)

Jen volejte mě "Pan Modest"
Už to měl a já stavím na odiv to
Vy můžete tleskat jestli vy chcete (nahnahnahnah)
(Ba-ba-ba-ba-bochánek)
Kohout-blokující ne-zastavení
Kdy tento osel je -skalnatost
Nepřijděte -klepání (nahnahnahnah)
(Ba-ba-ba-ba-bochánek)
Já jsem dostal sebe posraný život
Vystrojit se do večerních šatů
Já oblékám se já sám v posraných lžích
Nestarám se
Make - up ne pomoci mi zavázat příliš mnoho
To není faaa-vzduch
Být ve srovnání s vámi-ou-ou [x2]
Být ve srovnání s
(You - ou - ou baaa ba-ba-bochánek)
(Be - be - be ba-ba-bada-ba)
(You - ou - ou bochánek-bochánek-bada-bochánek)
(Be - be - be bochánek-bochánek-bada-da-bochánek)

Každý chce připojit se ke klubu
Jakmile vy připojíte se ke klubu, nevinnost je pryč
Každý chce být bombou
Ale jakmile vy jste bomba, nevinnost je pryč
Každý chce velký ol' krajíc
malého koláče, nevinnost je pryč
Každý chce v [x2]
Každý chce

Já jsem dostal sebe posraný život
Vystrojit se do večerních šatů
Já oblékám se já sám v posraných lžích
Hádat co?
Nestarám se
Make - up ne pomoci mi zavázat příliš mnoho
To není faaair
Oblečený dolů do té doby, než já zmizím
Ale já nebudu dělat to alo-o-jeden
Ne já nebudu dělat to alo-o-jeden
Ó! já nebudu dělat to alooone
Bochánek-bochánek-bada-da-bochánek
Být-být-být ba-ba-bada-ba
(You - ou - ou bochánek-bochánek-bada-bochánek)
(Be - be - be bochánek-bochánek-bada-da-bochánek)
(You - ou - ou bochánek-bochánek-bada-bochánek)
(Yay-hej !-hej !)

(OOH)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy