Texty písní Miranda Cosgrove FYI

FYI

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

FYI
FYI (For Your Information)
You're a maniac but it's my decision
when I say I'm so so serious
As my heart attack,caught you in my vision
must admit I'm not afraid of us
Hey you,I say what I mean
I mean what I say when I say
Girls like boys,
who would have to stay you see
As soon as they walk away
We step in their direction
That's OK,
who wants to have some guy,not I
sticking right by my side we cannot take rejection
This is for your information.
FYI (For Your Information)
You're a lunatic, and you're on a mission
To corrupt my soul and it's all yours
I've been wanting it,Mr. Recolission
Cause I'd rather rock that's how I roll
Hey you,You get what I mean
I mean what I say and I say
Girls like boys,
who would have to stay you see
As soon as they walk away
We step in their direction
That's OK,
who wants to have some guy,not I
sticking right by my side we cannot take rejection
This is for your information.
FYI (For Your Information)
I wanna be a casualty
over this love
It better be worth it
I'd heard that you got some tragic times
To pierce my heart but it's only blood
You stick on a bandaid and smile like a girlfriend should.
I'm a little nuts,guess that's why I like you
Wanna meet meet me halfway
Let's commit
Maybe both of us to the loony bin
Waiting through the bars of this big bus
Hey you,I get what I mean
We mean what we say and we say
Girls like boys,
who would have to stay you see
As soon as they walk away
We step in their direction
That's OK,
who wants to have some guy,not I
sticking right by my side we cannot take rejection
This is for your information.
FYI (For Your Information)
FYI (For Your Information).
FYI
FYI (pro Vaši informaci)
Ty jsi maniak, ale je to moje rozhodnutí
když řeknu, že jsem tak tak vážné
Jako moje srdeční záchvat, chytil jste v mém vidění
Musí přiznat, že jsem se nebojím nás
Hej ty, řeknu, co mám na mysli
Mám na mysli to, co říkám, když říkám,
Holky jako kluci,
kteří by museli zůstat vidíte
Jakmile se chůze
Jsme krok v jejich směru
To je v pořádku,
kdo chce mít nějaký chlap, ne já
lepení přímo u mé straně nemůžeme přijmout odmítnutí
To je pro vaši informaci.
FYI (pro Vaši informaci)
Ty jsi blázen, a jste na misi
Kazit mou duši a je to všechno tvoje
Chtěl jsem to, pane Recolission
Protože já bych spíše rock, který je, jak jsem roll
Hej ty, dostanete, co mám na mysli
Mám na mysli to, co říkám a říkám
Holky jako kluci,
kteří by museli zůstat vidíte
Jakmile se chůze
Jsme krok v jejich směru
To je v pořádku,
kdo chce mít nějaký chlap, ne já
lepení přímo u mé straně nemůžeme přijmout odmítnutí
To je pro vaši informaci.
FYI (pro Vaši informaci)
Chci být oběť
přes tato láska
Je lepší stát za to
Slyšel jsem, že máš nějaké tragické časy
Prorazit mého srdce, ale je to jen krev
Se budete držet na bandaid a úsměv jako holka měla.
Jsem trochu ořechů, myslím, že je důvod, proč mám tě rád
Chcete se setkat se mnou setkat na půli cesty
Pojďme spáchat
Možná, že nás oba to blázinec
Čekání přes mříže tohoto velkého autobusu
Hej ty, dostanu, co mám na mysli
Máme na mysli to, co říkáme, a říkáme
Holky jako kluci,
kteří by museli zůstat vidíte
Jakmile se chůze
Jsme krok v jejich směru
To je v pořádku,
kdo chce mít nějaký chlap, ne já
lepení přímo u mé straně nemůžeme přijmout odmítnutí
To je pro vaši informaci.
FYI (pro Vaši informaci)
FYI (pro Vaši informaci).
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy