Texty písní Miranda Cosgrove Sparks Fly Shakespeare

Shakespeare

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I saw you there, so beautiful
You stopped and stared, so magical
Then you asked me for my name
And we took an out town train
Before you leave, get up to go
I wanna know

Do you like Shakespeare? Jeff Buckely?
Watching movies on Sunday?
Do you like kissing when it's raining?
Making faces in the station?
Do you like, I need to know
What do you like? before you go

You walk me home, so wonderful
It starts to snow, it's incredible
Now we're walking up my street
And you slowly turn to me
You're three inches from my lips
But before we do this

Do you like Shakespeare? Jeff Buckely?
Watching movies on Sunday?
Do you like kissing when it's raining?
Making faces in the station?
Do you like, I need to know
What do you like? before you go, oh oh

Show me the place where you come from
And the places you dream of
I wanna know everything you are
But before we get that far
Do you like, I need to know
Do you like, before you go

Do you like Shakespeare? Jeff Buckely?
Watching movies on Sunday?
Do you like kissing when it's raining?
Making faces in the station?

Cause I like Shakespeare, Jeff Buckely
Watching movies on Sunday
Do you like kissing when it's raining?
Making faces in the station?
Do you like, yea yea yea yea
Viděla jsem tě tady, tak krásné
Zastavil ses a díval se, tak magické
Pak ses mě zeptal jak se jmenuji
A my jeli pryč z města vlakem
Než odjedeš, opustíš to
Chci vědět

Máš rád Shakespeara? Jeffa Buckelyho?
V Neděly sledování filmů?
Máš rád líbání když prší?
Šklebení se na stanici?
Máš rád, Potřebuji to vědět
Co máš rád? předtím než odejdeš

Doprovodil jsi mě domů, tak nádherné
Začalo sněžit, to je neuvěřitelné
Teď jdeme ulicí
A pomalu jsi přisunul blíž
Byl jsi tři centimetry od mých rtů
Ale předtím než to uděláme

Máš rád Shakespeara? Jeffa Buckelyho?
V Neděly sledování filmů?
Líbání když prší?
Šklebení se na stanici?
Máš rád, Potřebuji to vědět
Co máš rád? předtím než odejdeš, oh, oh

Ukaž mi místo odkud pocházíš
A místo kde sníš
Chci o tobě vědět všechno
Ale předtím než se dostaneme tak daleko
Máš rád, potřebuji to vědět
Máš rád, předtím než půjdeš

Máš rád Shakespeara? Jeffa Buckelyho?
V Neděly sledování filmů?
Líbání když prší?
Šklebení se na stanici?

Protože mám ráda Shakespeara, Jeffa Buckelyho
V neděly sledování filmů
Máš rád líbání když prší?
Šklebení se na stanici?
Máš rád, yea yea yea yea
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy