Texty písní Mirek Černý Master Serie Pád velmoci

Pád velmoci

Skrýt překlad písně ›

Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši.
Velmoci, na jejimž začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží.
Z těchto osad se zrodila slavná říše
jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě.
Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství,
v technice, v lékařství i v obchodě.
A záhy dosáhli úrovně jakou nikdo nikdy dříve nepoznal.
Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa.
Její technika byla doslova nepřekonatelná.
Její peníze řídily obchod na celém světě.
A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích.

Ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér,
které zachvátily nejbohatší vrstvy.
A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty
se začaly z denního života vytrácet.
Lidé začali stále rychleji propadat beznaději
pod vlivem skandálů a nepravostí jejichž rozsah se neustále zvětšoval.
Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem.
Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice.
Neklid těchto časů se stále silněji promítal
do statistik sebevražd a duševních poruch.
Následek poznamenal výrazně i dávný národní charakter.
Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly
i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě.
Společnost se začala tříštit a nebylo moci,
která by udržela základy na nichž byla postavena.

Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí životně ohrožující tuto velmoc.
Zemědělce, páteř celé společnosti, rujnovaly války a rostoucí inflace.
Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně.
Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma.
Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat
a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále míň.
Navíc, velmoc přicházela stále o další teritoria,
která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel.
Společnost už nebyla schopna se bránit.
Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo v den,
který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí.

Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské.
Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy