Texty písní Modern Talking Let's Talk About Love Why Did You Do It Just Tonight?

Why Did You Do It Just Tonight?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Why did you do it just tonight?
You're leaving me without goodbye
Why can't you give me one more try?
Before you went and said goodbye
Why did you do it just tonight?

Sometimes I feel that life's a show
But I don't wait - don't let you go
Cause darling, heaven can be cold
With no angel life been told
Your memories come and memories go
But my love will always grow
Why do you flow away my heart?
Why did you break apart?

Why did you do it just tonight?
We have two tickets to paradise
Nobody ever loved you more
As I always did before
Why did you do it just tonight?

The way you talk, the way you smile
All things you do make life worth while
It's not a game you play with me
You give this world some sanity
Your memories come and memories go
But my love will always grow
Look at the stars, they're out tonight
Be forever by my side
Proč jsi to udělala právě dnes večer?
Opouštíš mě bez rozloučení.
Proč mi nemůžeš dát ještě jeden pokus?
Před tím než jsi šla a řekla jsi sbohem.
Proč jsi to udělala právě dnes večer?

Někdy cítím, že život je šou,
ale nečekám - nenechám tě odejít,
protože miláčku, nebe může být chladné,
říká se, že bez andělského života
tvé vzpomínky přicházejí a zase odcházejí,
ale moje láska stále roste,
Proč jsi odplynula pryč z mého srdce?
Proč ses oddělila?

Proč jsi to udělala právě dnes večer?
Máme dva lístky do ráje,
nikdo tě nikdy nemiloval více,
jak jsem Tě milovával já.
Proč jsi to udělala právě dnes večer?

Způsob, jakým jsi mluvila, způsob, jakým ses smála,
Všechny věci, které děláš obohacují život, ale
Není to hra, co hraješ se mnou,
Dáváš tomuto světu určitý řád,
tvé vzpomínky přicházejí a zase odcházejí,
ale moje láska stále roste,
podívej se na hvězdy, jsou dnes večer pryč.
Buď napořád po mém boku.Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy