Texty písní Moonspell Wolfheart An Erotic Alchemy

An Erotic Alchemy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Queen of all my sleepless nights
For whose beauty I, Faun
have played my pipes, with heart
Queen in white silk, skin like milk
Horns of Faun, lips of dawn
You are now honoured you with my presence
As I'm honoured by your sight
I crown your perfection
The predator in your breast, I devour

Tempted is now my light body

From where it burns spirals of exotic scents
Rose, sandal, jasmine, all kinds of incense
Aged fragrances only dreamed of once
Dragons do dream far beyond the sense
We make love in the dusty throne
of a Modern Sodoma

"Come to Me, step further into my nakedness
Caress me in your breasts of Fire"

"Breed my flame, have no fear or weakness
I welcome you in my hole of desire"

"Have me now, Prince, have me here"
Your beg still whispers in my ear

Daylight has broken into a strange nostalgia
Night tired candles seem like two lovers
Melt in a embrace of conspiracy
Between us there is this strange chemistry
but would you die for me?
would you die for what I've longed to be?

"Imperious, choleric, irascible, extreme in everything, with a
dissolute imagination of the like which has never been seen,
atheistic to the point of fanaticism, there you have me in a nutshell
and kill me again or take me as I am,
for I shall not change."
(De Sade)

"Breed of a nameless force, origin of our Sin
We are as large as Gods, we are their tragedy
We are the four arms of the solar Cross
Lightning in incredulous faces the flames of Uthopy"

Would you die for this?
Královna mých bezesných nocí
Pro jejíž krásu já, Faun
Hraji na své dudy, se srdcem
Královna v bílém hedvábí, pleť jako mléko
Rohy Faunovi, rty úsvitu
Jsi nyní poctěna mou přítomností
Jako jsem já poctěn tvým pohledem
Korunuji tvou dokonalost
Predátor na tvé hrudi, jehož sžírám

Pokoušené je nyní mé tělo

Okud hoří spirály exotických vůní
Růže, kůže, jasmín, všechny druhy
Staré vůně jen kdysi snily
Draci sní dalekým rozumem
Milujeme se na prašném trůnu
Moderní Sodomie

"Piřjď ke Mně, vkroč do mé nahoty
Pohlaď mě tvým prsem Ohně"

"Sploď můj plamen, neboj se slabosti
Uvítám tě v mé díře touhy"

"Měj mě nyní, Princi, měj mě zde"
Tvé prosby stále šeptají v mém uchu

Denní světlo zlomeno v podivné nostalgii
Noci znavených svící zdající se jako dva milenci
Roztopeny v objetí konspirace
Mezi námi je podivná chemie
Však zemřela bys pro mě?
Zemřela bys pro to, čím tak dlouho toužím být?

"Panovitý, cholerický, vznětlivý, extrémní ve všem, s neřestnou představivostí jakou svět nespatřil
ateista na bodu fanatismu, máš mě ve skořápce
a znovu mě zabij nebo mě ber takového, jaký jsem
protože se nezměním"
(De Sade)

"Sploď bezejmennou silu, původ našeho Hříchu
Jsme velcí jako Bohové, jsme jejich tragédií
Jsme čtyři ruce slunečného Kruhu
Zářící v nedůvěřivých tvářích plameny Utopie"

Zemřela bys pro to?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy