Texty písní Morandi Mind Fields A La Lujeba

A La Lujeba

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A la lujeba (2 times)
I come from India, travelled all around the world to get to ya
Into Romania all the ladies want to give the love to ya
I like the Amsterdam crazy people living like in Babylon
Let`s get the party on, we`ll be dancing like a little indian
Chorus:
A la lujeba (2 times)


Hey girl, tell me what you think about me
I`m hot like fire baby, I`ll let you melt in me
Hey girl, tell me what you think about me
I`ll be your guru baby, you`ll die in ecstasy
Chorus:

A la lujeba (4 times)
I come from India, travelled all around the world to get to ya
Into Romania all the ladies want to give the love to ya
I like the Amsterdam crazy people living like in Babylon
Let`s get the party on, we`ll be dancing like a little indian
A la lujeba (2 krát)
Já jsem z Indie, cestovala všechno kolem svìta dostat se do ano
Do Rumunska všechny dámy chtìjí dát lásku ano
Já mám rád Amsterdamské šílené lidi žití má rád v Babylonu
Pojïme dostat spoleènost na, my budeme tanèení jako malí indiáni
A la lujeba (2 krát)

Hej ! dívka, øíká mi co vy pøemýšlíte o mì
Já jsem horký jako požární dítì, nechám vás rozpouštíte se mì
Hej ! dívka, øíká mi co vy pøemýšlíte o mì
Já budu vaše dítì guru, vy zemøete v extázi


A la lujeba (4 krát)
Já pøijdu z Indie, cestovala všechno kolem svìta dostat se do ano
Do Rumunska všechny dámy chtìjí dát lásku ano
Já mám rád Amsterdamské šílené lidi žití má rád v Babylonu


Pojïme dostat spoleènost na, my budeme tanèení jako malí indiáni
Pìvecké sbory:
A la lujeba (4 krát)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy