Texty písní Motörhead Ace Of Spades Ace Of Spades

Ace Of Spades

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If you like to gamble, I tell you I'm your man,
You win some, lose some, all the same to me,
The pleasure is to play, makes no difference what you say,
I don't share your greed, the only card I need is
The Ace Of Spades

Playing for the high one, dancing with the devil,
Going with the flow, it's all the game to me,
Seven or Eleven, snake eyes watching you,
Double up or quit, double stake or split,
The Ace Of Spades

You know I'm born to lose, and gambling's for fools,
But that's the way I like it baby,
I don't wanna live for ever,
And don't forget the joker!

Pushing up the ante, I know you wanna see me,
Read 'em and weep, the dead man's hand again,
I see it in your eyes, take one look and die,
The only thing you see, you know it's gonna be,
The Ace Of Spades
Pokud chcete riskovat, řeknu ti, že jsem tvůj muž,
Můžete vyhrát nějaký, ke ztrátě některých, všichni stejný ke mně,
Potěšení je hrát, není žádný rozdíl, co říkáte,
Nesdílím váš chamtivosti, pouze karta, co potřebuju je
Pikové eso

Hra pro vysoké jeden, tančí s ďáblem,
Jít s proudem, je to všechno hra se mi,
Sedm nebo jedenáct, Hadí oči tě sleduje,
Dvoulůžkový nahoru nebo ukončit, dvojité hře nebo štípané,
Pikové eso

Víte, já jsem narozený ztratit, a hazardní hry pro hlupáky,
Ale to je tak, jak jsem rád, že dítě,
Nechci žít na věky,
A nezapomeňte vtipálek!

Tlačící ante, vím, že chceš se mnou mluvit,
Přečtěte si 'em a pláč, mrtvý muž ruku znovu,
Vidím to v tvých očích, aby jeden pohled a umírají,
Jediné, co vidíte, víte, to bude,
Pikové eso
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy