Texty písní Motörhead Ace Of Spades The Hammer

The Hammer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let the killer go, don't let your mother know,
Don't go out tonight, don't even try to fight,
'Cos I can see, I've got the thing you need,
And I'm here to stay, it's gonna be that way,
Don't try to run, don't try to scream,
Believe me, The Hammer's gonna smash your dream

I'm in your life, just might be in your wife,
Could be behind your back, I might be on your track,
And it might be true, I might be onto you,
I'll scare you half to death, I'll take away your breath,
Don't try to see, don't try to hide,
Believe me, The Hammer's gonna make you die

There ain't no way, you'll see another day,
I'm shooting out your lights, bring you eternal night,
And your eternal tricks, begin to make me sick,
The only thing I know, is that you've gotta go,
Don't try to hide, don't look around,
Believe me, The Hammer's gonna bring you down,

Believe me, The Hammer's coming down!
Ať se vrah jít, nedovolte, aby vaše matka vím,
Nechodíme ven dnes večer, ani to nezkoušejte bojovat,
'Protože vidím, mám věc, kterou potřebujete,
A já jsem tady zůstat, že to bude tak,
Nepokoušejte se spustit, nesnažte se křičet,
Věřte mi, Hammer to ti rozbít svůj sen

Já jsem ve svém životě, to může být ve vaší ženou,
Mohl by to být za zády, mohla bych být na své dráze,
A to by mohlo být pravda, mohl jsem být na tebe,
Budu vás vyděsit málem k smrti, budu to vyrazí dech,
Nesnažte se vidět, nesnažte se skrýt,
Věřte mi, Hammer to neuděláš zemřeš

Není žádný způsob, uvidíte další den,
Já jsem se střelbou z vašeho světla, aby vás věčné noci,
A vaše věčné triky, začnou se mi špatně,
Jediné, co vím, je, že musíš jít,
Nesnažte se skrývat, nedívejte se kolem,
Věřte mi, Hammer to přinese vám dolů,

Věřte mi, kladiva přichází dolů!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy