Texty písní Motörhead On Parole Lost Johnny

Lost Johnny

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You only get a single chance
The rules are very plain,
The truth is well concealed inside
The details of the game,
You can hear it coming,
You can see it from afar,
It's pale and it glimmers
Like a faded movie star

And out there in the castle,
They're trying to make her scream,
By sticking thumb tacks in her flesh
And cancelling her dreams
Can you find the Valium,
Can you bring them soon,
Lost Johnny's out there,
Baying at the moon

The time has come for you to choose,
You'd better get it right,
Smiling girls with sharp white teeth
Are waiting in the night,
But you want to really get some,
It surely can't be hard,
There's always trouble lurking
When you leave your own backyard

Underneath the city,
The alligators sing,
Of how the fool he cannot dance,
Since someone cuts the strings,
Can you find the morphine,
Try to be so brief,
Lost Johnny's out there,
Looking for relief

That laddie looks so evil,
And you know he really tries,
But every time he makes a play,
That vital number dies,
And Sally buys her underwear,
From a store where no-one goes,
She makes it big in photographs,
On the strength of what she shows,

And here inside the waiting room,
The radio still screams,
And we're shooting children,
To murder all young things,
Can you find your credit card,
For god's sake make it quick,
Lost Johnny's out there,
Trying to turn a trick
Máš jen jednu šanci
Pravidla jsou velmi prostý,
Pravda je dobře ukrytý uvnitř
Podrobnosti o hře,
Můžete slyšet, že to přijde,
Můžete vidět, že z dálky,
Je bledá a záblesky
Stejně jako vybledlý filmová hvězda

A tam v zámku,
Snaží se, aby jí křičet,
Tím, lepení palec cvočky v jejím těle
A zrušení své sny
Najdete Valium,
Můžete uvést je brzy,
Ztratil Johnny je tam venku,
Řadové spojení na měsíc

Přišel čas si můžete vybrat,
Radši si to správně,
Usmívající se dívky s ostrými bílými zuby
Čekají v noci,
Ale chcete opravdu trochu,
To ale rozhodně nemůže být těžké,
Vždycky je problém číhající
Když necháte svůj vlastní dvorek

Pod městem,
aligátoři zpívat,
O tom, jak blázen, že nemůže tančit,
Vzhledem k tomu někdo kusy řetězce,
Najdete morfin,
Snažte se být tak krátká,
Ztratil Johnny je tam venku,
Hledá pomoc

Hochu, že vypadá tak zlé,
A víš, že opravdu se snaží,
Ale pokaždé, když se dělá hra,
Že zásadní číslo zemře,
A Sally kupuje jí spodní prádlo,
Z obchodu, kde ne-jeden jede,
Ona dělá to velký na fotografiích,
Na síle toho, co ukazuje,

A tady v čekárně,
V rádiu stále křičí,
A my jsme střelbu děti,
Zavraždit všechny mladé věci,
Dokážete najít své kreditní karty,
Proboha dělat to rychle,
Ztratil Johnny je tam venku,
Snaží obrátit trik
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy