Texty písní Muzikál kočky Memory

Memory

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Memory, turn your face to the moonlight
Let your memory lead you
Open up, enter in
If you find there the meaning of what happiness is
Then a new life will begin

Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember the time I knew what happiness was
Let the memory live again

Burnt out ends of smokey days
The stale cold smell of morning
The streetlamp dies, another night is over
Another day is dawning

Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I musn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new day will begin

Sunlight, through the trees in summer
Endless masquerading
Like a flower as the dawn is breaking
The memory is fading

Touch me
It's so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is

Look
A new day has begun
Vzpomínky, otoč svůj obličej k měsíčnímu svitu
nech se ovládnout vzpomínkami
otevří a vejdi
Jestli tam najdeš smysl toho co je štěstí
pak může začít nový život

Vzpomínky, úplně sám v měsíčním světle
Můžu se usmívat na staré dny
Byla jsem tehdy krásná
Pamatuju si ten čas kdy jsem věděla co je štěstí
Nech vzpomínky znovu ožít

Vyhořelé konce zakouřených dnů
zatuchlý studený zápach rána
Uliční lampa zhasíná, další noc je pryč
Rozednívá se nový den

Denní světlo, musím čekat na východ slunce
Musím myslet na nový život
A nesmím se vzdát
Když se rozední
Bude dnešek také vzpomínkou
A nový den může začít

Sluneční světlo skrz stromy v létě
Nekonečné přetvařování
Jako květina jak se rozednívá
Vzpomínka bledne

Dotkni se mě
Je tak snadné mě opustit
Úplně sám se vzpomínkou
Mých dnů na slunci
Když se mě dotkneš
Pochopíš co je to štěstí

Podívej
Začal nový den

Interpret

  • Interpret Muzikál kočky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy