Texty písní My Dying Bride The Dreadful Hours The Dreadful Hours

The Dreadful Hours

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Mother will you take me down?
I have become so afraid
Mother please, please take me down
I am sorry, your boy is not brave

Child just hold on. Night will soon be dawn
Sleep if you can. But watch your father's hand

We do not want you. No-body loves you
Father of the dark. Tonight will greet you

God in heaven, can you hear me
Help me Oh Lord. They're coming for me
Mother warned me. Father scorned me
Oh my God No. Now I hear him

I claim your life on this night
within sight of your own God

The silence, the waiting then the pain
Oh child, sleep will be here soon
Your life has only ever been shame
And so young boy, my hand brings doom

Child, won't you awake. Father has gone
Child, please come awake. Please my tiny son
Matko vezmeš mne dolů?
Stal jsem se tak vystrašeným
Matko prosím, prosím vem mě dolů
Omlouvám se, tvůj chlapec není statečný

Dítě vydrž.Brzy bude svítat
Spi pokud můžeš.Ale dívej se na ruce svého otce.

Nechceme tě.Nikdo tě nemiluje
Otec temnoty.Dnešní noc budeš pozdraven...

Bože na nebi, slyšíš mě?
Pomoc mi Ó Lorde.Jdou si pro mne
Matka mne varovala.Otec mnou opovrhoval.
Ó můj Bože ne...Teď jsem ho slyšel

Žádám tvůj život tuto noc
v dohledu tvého vlastního Boha

Ticho, pak čekající bolest
Ó dítě, spi budou tu brzy
Tvůj život byl jen ostuda
A tak mladý chlapče, má ruka přináší odsouzení k záhubě

Dítě, že ano....že budeš probuzeno.Otec je pryč
Dítě, prosím buď vzhůru.Prosím můj maličký synu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy