Texty písní Na parket - Shake it up Live 2 dance Up,up and away

Up,up and away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Whatcha waiting for?
Always runnin' up the wall
The whole wide world is your stage
Go on now, superstar
I got the beat on lock
Gonna give it all we got
Y-You will find your way
If you just bring your heart
K-Keep your eyes open wide
You might just be surprised
Feel free to join the joy ride
It is a state of mind
Come on, let's make it happen
It'll be more than you imagined
When words turn into action
We'll be ready to go, go!

Whoah
Up up and away
Get you up and away
Up up and away
Get you up and away
Up up and away
Get you up and away

Seconds turn into minutes
And the minutes into hours
On the clock, keeps ticking
We gotta make the world ours
Gotta do what you gotta do
Right now it's just a preview
O' what you have in store
You and I know that there's more
Hear me now
No hesitation, gonna rock this nation
From my town to your neighborhood
Let the people know that it's good
I'm gonna be all that I can be
See all the things there is to see
Nod your head if you agree
Go, go!

Whoah
Up up and away
Get you up and away
Up up and away
Get you up and away
Up up and away
Get you up and away

Embrace the light
The silence will be broken
Once you face your fright
Reflection of the being who you are inside
Who shines so bright and get you
Get you up and away
Get you up and away

Get you up and away
Get you up and away
Up up and away
Get you up and away
Up up and away
Up up and away
Up and away
Whatcha čeká?
Vždy Runnin 'po zdi
Celý svět je váš stupeň
Jděte na dnes, superstar
Mám beat na zámku
Dáš to všechno máme
Y-Najdete svou cestu
Pokud jste jen přinést své srdce
K-Mějte oči dokořán
Můžete být jen překvapeni
Nebojte se připojit k Joy Ride
Je to stav mysli
Pojď, jdeme se to stalo
Bude to víc než si umíte představit
Když slova proměnit v akci
Budeme připraveni jít, jít!

whoah
Nahoru nahoru a pryč
Získejte vás a pryč
Nahoru nahoru a pryč
Získejte vás a pryč
Nahoru nahoru a pryč
Získejte vás a pryč

Vteřiny proměnit minut
A minut do hodiny
Na hodiny, udržuje tikání
Musíme učinit svět naše
Musím dělat to, co musíš udělat,
Právě teď je to jen náhled
O ", co máte v obchodě
Ty a já vím, že je toho víc
Slyš mě teď
Ne váhání, to rock tento národ
Z mého města na Vašem okolí
Ať lidé vědí, že je to dobré
Budu všechno, co mohu být
Zobrazit všechny věci tam je vidět
Kývněte hlavu, pokud budete souhlasit
Jdi, jdi!

whoah
Nahoru nahoru a pryč
Získejte vás a pryč
Nahoru nahoru a pryč
Získejte vás a pryč
Nahoru nahoru a pryč
Získejte vás a pryč

Embrace světlo
Ticho se přeruší
Jakmile budete čelit své zděšení
Reflexe je, kdo jste uvnitř
Kdo svítí tak jasně a dostat vás
Získejte vás a pryč
Získejte vás a pryč

Získejte vás a pryč
Získejte vás a pryč
Nahoru nahoru a pryč
Získejte vás a pryč
Nahoru nahoru a pryč
Nahoru nahoru a pryč
Nahoru a pryč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy