Texty písní Národné Hymny Asie Afghanistan

Afghanistan

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dá watan Afghánistán dí,
dá ezzat da har Afghán dí
Kór da sólé kór da tóré,
har bachi ye qahramán dí
Dá watan da tóló kór dí,
də Balúchó, de Uzbakó
Də Paštún au Hazárawu,
də Turkmenó de Tádžikó
Warsara Arab, Gúdžar dí,
Pamíríján, Núristáníján,
Baráhawí dí, Qizilbáš dí,
ham Aimáq, Pašáiján
Dá héwád be til dzaléží,
laka lmar par šna ásmán
Pe síné kí de Ásijá be,
laka zra wí džawídán
Núm de haq mó dí rahbar,
wájú Alláhu Akbar!
wájú Alláhu Akbar!
Tato země je Afghánistán,
Je pýchou každého Afghánce,
Krajina míru, krajina meče,
Její synové jsou všichni odvážní
Toto je krajina všech kmenů,
Krajina Balúčů a Uzbeků,
Paštúnů a Hazárů,
Turkmenů a Tádžiků,
spolu s Araby a Gudžary,
Pamírci, Núristánci,
Brahuicy, a Kizilbachy
Též s Aimaky a Pašaji
Tato krajina bude svítit navždy,
Jako slunce na modré obloze,
v hrudi Asie,
zůstane navždy jako srdce
Budeme následovat jediného boha,
My všichni voláme:Alláh je Velký!
My všichni voláme:Alláh je Velký!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy