Texty písní Nathanson Matt Some Mad Hope Come On Get Higher

Come On Get Higher

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I miss the sound of your voice
And I miss the rush of your skin
And I miss the still of the silence
As you breathe out and I breathe in

If I could walk on water
If I could tell you what's next
I'd make you believe
I'd make you forget

So come on, get higher, loosen my lips
Faith and desire and the swing of your hips
Just pull me down hard
And drown me in love
So come on, get higher, loosen my lips
Faith and desire and the swing of your hips
Just pull me down hard
And drown me in love

I miss the sound of your voice
Loudest thing in my head
And I ache to remember
All the violent, sweet
Perfect words that you said

If I could walk on water
If I could tell you what's next
I'd make you believe
I'd make you forget

So come on, get higher, loosen my lips
Faith and desire and the swing of your hips
Just pull me down hard
And drown me in love
So come on, get higher, loosen my lips
Faith and desire and the swing of your hips
Just pull me down hard
And drown me in love

I feel of your heart
I taste the sparks on your tongue
I see angels and devils
And God, when you come on
Hold on, hold on, hold on, hold on

Sing sha la la la
Sing sha la la la la

So come on, get higher, loosen my lips
Faith and desire and the swing of your hips
Just pull me down hard
And drown me in love
So come on, get higher, loosen my lips
Faith and desire and the swing of your hips
Just pull me down hard
And drown me, drown me in love

It's all wrong, it's all wrong
It's all wrong, it's so right
So come on, get higher
So come on and get higher
'Cause everything works, love
Everything works when you're on
Chybí mi zvuk tvého hlasu
A chybí mi pobízení tvé kůže
A chybí mi klid mlčení
Jak ty vydechuješ a já se nadechuju

Kdybych mohl chodit po vodě
Kdybych ti mohl říct co následuje
Uvěřila bys
Zapomněla bys

Tak pojď, opij se, uvolni mé rty
Víra a touha a kolébání tvých boků
Těžce mě stahují
A topí mě v lásce
Tak pojď, opij se, uvolni mé rty
Víra a touha a kolébání tvých boků
Těžce mě stahují
A topí mě v lásce

Chybí mi zvuk tvého hlasu
Nejhlasitější věc v mé hlavě
A bolí mě vzpomínat
Na všechna vášnivá, sladká
Perfektní slova, která jsi řekla

Kdybych mohl chodit po vodě
Kdybych ti mohl říct co následuje
Uvěřila bys
Zapomněla bys

Tak pojď, opij se, uvolni mé rty
Víra a touha a kolébání tvých boků
Těžce mě stahují
A topí mě v lásce
Tak pojď, opij se, uvolni mé rty
Víra a touha a kolébání tvých boků
Těžce mě stahují
A topí mě v lásce

Cítím tvé srdce
Chutnám jiskry na tvém jazyku
Vidím anděly a ďábly
A Bože, kdy přijdeš
Vydrž, vydrž, vydrž, vydrž

Zpívej sha la la la
Zpívej sha la la la

Tak pojď, opij se, uvolni mé rty
Víra a touha a kolébání tvých boků
Těžce mě stahují
A topí mě v lásce
Tak pojď, opij se, uvolni mé rty
Víra a touha a kolébání tvých boků
Těžce mě stahují
A topí mě v lásce

Všechno je špatně, všechno je špatně
Všechno je špatně, všechno je správné
Tak pojď, opij se
Tak pojď a opij se
Protože všechno funguje, lásko
Všechno funguje když jsi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy