Texty písní Nazareth Close Enough For Rock 'N' Roll Telegram

Telegram

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(PART 1 ON YOUR WAY)

Sent a telegram today
Tomorrow you’ll be on your way
Could be Memphis or L.A.
No questions just get out and play.

Wake up call to catch the plane
You know you’re on the road again
Someone’s bangin’ in your head
Why did you get so late to bed.
Runnin’ late and feelin’ bad
That breakfast was the worst you’ve had
Make the gate no time to spare
Before you know you’re in the air.

747 flies us high
Much higher than we’re meant to be
You’re six miles high but feelin’ down
You wish you could be on the ground.

Find your bags and walk for miles
The customs man is waitin’ there
Immigration cause delay
You wonder if you’ll ever play.
Limousine is standin’ by
We get inside and drive a while
F.M. Station soundin’ good
And gettin’ better every mile.

Hotel lobby looks the same
With all the same old girls in town

Press reception takes the day
With all the same old things to say
Need your picture smile this way
And will you tell me what you play

(PART 2 SO YOU WANNA BE A ROCK’N’ROLL STAR)

So you wanna be a rock'n'roll star
Just listen now to what I say
Get yourself an electric guitar
and take some time and learn to play.

(PART 3 SOUND CHECK)

Your roadies call to say OK
The soundcheck can get underway
Soundcheckover, had some fun
A waste of time for everyone
Time has come to start the show
It's boogie time for everyone
Check guitars before you go
They’re close enough for rock n roll
The lights are low,
The crowd is high,much higher than
They're meant to be
We take the stage and start to play
The lights come up for all to see

(PART4 HERE WE ARE AGAIN)

Here we are again, singin' the same old songs
Lookin for someone who will sing along
Here we are again playin' the same old scenes
Lookin'for someone who will share our dreams
Here we are again facing the same old sights
Lookin' for someone who will share our nights
(část 1 na tvé cestě)

Poslal jsem dnes telegram
Zítra budeš na cestě
mohlo by být Memphis nebo L.A.
Žádné otázky jen dostat ven a hrát si.

vstávej chyt letadlo
Víš, že jsi opět na cestě
někdo bouhá v tvé hlavě
proč jsi šel tak pozdě spát
utíkat pozdě a cítit se špatně
Že snídaně byla nejhorší, jakou jsi kdy měl
udělej bránu není času nazbyt
Než budeš vědět, že jsi ve vzduchu.

747 létají vysoko
Mnohem vyš, než jsme měli být
Jsi šest mil vysoko ale cítíš se dole
Přeješ si být na zemi

Najděte si kufry a běžte míle
Celník tady čeká
Přistěhovalectví je příčinou zpoždění
Pokud by vás zajímalo, jestli bute vůbec hrát.
Limuzína tady stojí
Dostaneme se dovnitř a budeme řídit
F.M. Stanice zní dobře
a stává se lepší každou mílí

Hotelová hala vypadaá pořád stejně
s těma samýma holkama z města

stiskněte recepce přijímá každý den
Se všema stejnýma kecama
Potřebuji tvoji fotku, usměj se takhle
A řekneš mi, co budeš hrát

(čast 2 chceš být rocke´n´rollová hvězda)

Tak chceš být rock´n´rollová hvězda
Jen teď poslouchej co řeknu
Vezmi sebe a svou elektrickou kytaru
a nauč se na ní hrát

(čast 3 zvuková zkouška)

Vaše rádie volají OK
Zvukovou zkoušku může být v plném proudu
zvukový cover, měl nějakou zábavu
Ztráta času pro všechny
Nastal čas začít show
boogie čas pro každého
Zkontrolujte, kytary, než půjdete
Jsou dost blízko na rock n roll
Světla jsou nízko,
Dav je vysoké, mnohem vyšší než
by měl být
přebíráme jeviště a začnem hrát
Světla přijdou pro všechny ať vidí

(čast 4 jsme opět tady)

jsme tady zas a zpíváme ty staré songy
koukáme po někom kdo bude zpívat dál
jsme tady zas děláme tu stejnou show
koukáme po někom kdo bude sdílet naše sny
jsme tady zas čelíme těm samým pohledům
koukáme po někom kdo bude sdílet naši noc
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy