Texty písní Nelly Err Time

Err Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen)
(This is a Jazze Phizzle productshizzle)
(Derry ENT.)
(whoa whoa whoa whoa)
Uh, You see errtime that beat go (beat go) I need you to shake that thang, girl
(uh) yea errtime that beat go
(whoa whoa whoa whoa)
Uh you see errtime that beat go (beat go) I need you to break that thang, girl
(uh) yea errtime that beat go
(whoa whoa whoa whoa)
Won´t ya, uuuhh break it down break it down for me
Don´t run outta gas girl
Break it down, break it down for me
Don´t run outta gas girl

[Nelly]
Since that cop can´t see his eyes, who could it be?
With the newest STL or who that but me
Who else with us behind the the tint or the new GT
The continental on blow got them feeling real glo
Till they stomachs stick to, furr real, they grossed out
19´s I come, 22´s poke out
Just to see when they roll out, I´m killin the folks now
His money just chingy, my money it fold out
Man, this happened vegas, and they hit me for a mil´ worth
How many rappers man can tell you what a mil´ worth
All my life damn worryin bout a meals worth

(whoa whoa whoa whoa)
Uh, You see errtime that beat go (beat go) I need you to shake that thang, girl
(uh) yea errtime that beat go
(whoa whoa whoa whoa)
Uh you see errtime that beat go (beat go) I need you to break that thang, girl
(uh) yea errtime that beat go
(whoa whoa whoa whoa)
Won´t ya, uuuhh break it down break it down for me
Don´t run outta gas girl
Break it down, break it down for me
Don´t run outta gas girl

[Young Tru]
(Yo yo yo)
I´m def´er than Jermaine, you could say I´m so so
Player taylor made, thats a no no
Sure it a ´aftermath´, but I ain´t a doctor
Squad full of ´BG´s´, city full of them choppas
Way more ´Game´ than the kid with the G-Unit
Cracks by the gram an hour, thats a G-Unit
Like Ciara when I´m keeping the ´Goodies´
Cuz´ I´m Jazzy like Pha with a tank in the Hoody
I´m Like..

[King Jacob]
Yea, you need to make your mind up
Ain´t see her by now, you ain´t gon´ find her
She looks good, but she looks finer
Like (whoa whoa whoa whoa)
Yea, King- Laker, you ain´t gotta know
Baggette you so real, cuz you gotta know
Got the type that make ya baby momma OD
Like (whoa whoa whoa whoa)

[Chorus]

[Bridge:]
Okay, now let me see you do it baby,
Okay, don´t be afraid go now
And don´t be ashamed of how you do it baby,
Just (whoa whoa whoa whoa)

[Nelly]
You see I´m tired of playin games with
Niggaz with money names
For real money, you lame
I put your money to shame
Ha, this ain´t cynical
(Naw) This ain´t subliminal
I´m physical, financial and mental to be a general
Why the momma types you want a {soldier}
Not the type that in the tank but in the {Rover}
Yea man you at the game orderin refreshments
I´m on the floor watching my investment
Buttoned up, some call it grown up look
I like to call it havin money that fold up look
That Don Perignon, Chrystal cold up look
Got her (whoa whoa whoa whoa)

[Chorus]

(whoa whoa whoa whoa)
(whoa whoa whoa whoa)
Dámy a pánové, dámy a pánové)
(toto je Jazze Phizzle productshizzle)
(Derry ENT.)
(ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)
Uh, You vidíte errtime to tempo šlo (tempo šlo) Já potøebuji vás tøást to než, dívka
(uh) ba errtime to tempo jde
(ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)
Uh vy vidíte errtime to tempo šlo (tempo šlo) Já potøebuji vás rozbít to než, dívka
(uh) ba errtime to tempo jde
(ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)
Ne ano, uuuhh zhroutit se to zhroutí se to pro mì
Nebìžte outta plynovou dívku
Zhroutit se to, zhroutí se to pro mì
Nebìžte outta plynovou dívku

[Nelly]
Od toho policajta nemùže vidìt jeho oèi, kdo mohl by být?
S nejnovìjší STL nebo kdo to ale já
Kdo jiný s námi za odstínem nebo nový GT
Kontinentální na úderu dostal je pocit skuteèný glo
Než oni sníou pøilepí do, potažený skuteèný, oni celkem vydìlali
19- ovo já pøijdu, 22- ovo pytel ven
Jen pro vidìt kdy oni rozbalí, já jsem zabíjení lidí právì teï
Jeho všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze jen chingy, moje peníze, které rozkládací pøíloha
Muž, toto se stalo veganky, a oni udeøili mì pro tisícinu palce mající cenu
Kolik klepátek muž mùže øíct vám jakou tisícinu palce mající cenu
Celý mùj život zatratí znepokojující zápas jídla mající cenu

(ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)
Uh, You vidíte errtime to tempo šlo (tempo šlo) Já potøebuji vás tøást to než, dívka
(uh) ba errtime to tempo jde
(ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)
Uh vy vidíte errtime to tempo šlo (tempo šlo) Já potøebuji vás rozbít to než, dívka
(uh) ba errtime to tempo jde
(ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)
Ne ano, uuuhh zhroutit se to zhroutí se to pro mì
Nebìžte outta plynovou dívku
Zhroutit se to, zhroutí se to pro mì
Nebìžte outta plynovou dívku

[mladý Tru]
(Yo yo yo)
I jsem def'er než Jermaine, mohl bys øíct , že I jsem jakž takž
Hráè krejèí udìlal, to ne ne
Jistý to ' následky ' , ale já ai ne doktora
Skupina plný BG' , mìsto plný nich choppas
Cesta víc ' hry ' než dìcko s G - Unit
Trhliny mluvnicí hodina, to G - Unit
Jako Ciara kdy já držím ' sladkosti '
Cuz' já jsem džezový jako Pha s tankem ve vránì popelavé
Já jsem jako..

[hlavní Jacob]
Ba, vy potøebujete udìlat si svùj názor
Ai ne vidí její do nynìjška, vy ai ne gon' najít ji
Ona vypadá dobøe, ale ona vypadá jemnìjší
Jako (ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)
Ba, King - Laker, vy ai ne máte víte
Baggette vy tak skuteèný, cuz vy máte víte
Dostal typ který udìlat ano dìtské maminky OD
Jako (ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)

[pìvecké sbory]

[most:]
OK, teï ukažte vy dìláte to dítì,
OK, neobávej se prùbìh právì teï
A ne stydìt se za jak vy dìláte to dítì,
Jen (ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)

[Nelly]
Vy vidíte jsem unavený hrajících her s
Niggaz s penìzi jmenuje
Pro skuteèné všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze, vy chabí
Já dal vaše peníze k tomu, aby zahanbily
Cha !, toto ai ne cynický
(Naw) Toto ai ne podprahový
Já jsem fyzický, finanèní a duševní být generál
Proè maminky druhy vy chcete {vojáka}
Ne typ ten v tanku ale v {terénním vozidle}
Ba obsazujete vás v herních objednávacích obèerstveních
Já jsem na podlaze dívající se má investice
Zapnutý nahoru, nìjaký nazývá to vzrostlým nahoru pohledem
Já chci nazývat to mající penìžní který složit se pohled
To don Perignon, Chrystal nahoru chladný pohled
Dostal ji (ouha ! ouha ! ouha ! ouha !)

[pìvecké sbory]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy