Texty písní Nelly Till Ya Head Back

Till Ya Head Back

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Somebody give me a bass line
Yeah, that's tight (uh)
Check , drop the drum right (hmmm..yeah)
Put some horns in it..woo! (that's right)
Do it again (yeah yeah, ha oooh oooh alright, ha)
Give her what she want, give her what she want uh

I see you lookin', uh
like what you see?
Boy, now don’t be shy
and look at her face in opportunity

She’s right ya know (uh uh), she's right (ah)
Man, she's right ya know (uh uh), she's right (ow!)
You stand there looking at me (at me)
I stand herre looking at you girl (at you boy)
You know exactly what's on my mind (yeah yeah)

It’s just so easy to see (to see)
You came here looking for me (but uh uh)
But I don’t do that type of thing all the time, yeah
(You want me to)
Come here boy
I got a little something for ya
(You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah)
And I don’t know (I don't know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah)

I need to daaaaaance
(Tilt ya head back, take it down now)
All night
(Bring it back up slowly, that's right)
I need ya to daaaaaance
(Tilt ya head back, take it down now)
All night
(Bring it back up slowly, that's right)

Now situations, girl
They often change
Sometimes for the good
Sometimes for the bad, but who’s to blame?

He’s right ya know (uh uh), he's right (oh babygirl)
He's right ya know (uh uh), he's right, OW!

You stand there looking at me (at me)
I stand herre looking at you girl (at you boy)
You know exactly what’s on my mind (yeah yeah)

It’s just so easy to see (to see)
You came here looking for me (but uh uh)
But I don’t do that type of thing all the time, yeah
(You want me to)
Come here boy
I got a little something for ya
(You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah)
And I don’t know (I don't know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah)

I need to daaaaaance
(Tilt ya head back, take it down now)
All night
(Bring it back up slowly, that's right)
I need ya to daaaaaance
(Tilt ya head back, take it down now)
All night
(Bring it back up slowly, that's right)

(Everybody says)
Hustle for me, hustle (hustle)
Hustle for me, hustle (hustle)
Hustle for me, hustle (hustle)
Hustle for me, yeah

So, you got some nerve thinking you’re so
I got a little bit of that
A little bit of this
A little bit of rap
With a little bit of bitch

You stand there looking at me (at me)
I stand herre looking at you girl (at you boy)
You know exactly what’s on my mind (yeah yeah)

It’s just so easy to see (to see)
You came here looking for me (but uh uh)
But I don’t do that type of thing all the tiiiiiiiiiiiime
(You want me to)
Come here boy
I got a little something for ya
(You got a little bit, can I get a little bit? yeah yeah)
And I don’t know (I don't know what it is but I just want to get to know ya, alright alright..yeah yeah)

I need to daaaaaance
(Tilt ya head back, take it down now)
All night
(Bring it back up slowly, that's right)
I need ya to daaaaaance
(Tilt ya head back, take it down now)
All night
(Bring it back up slowly, that's right)

Hey! (Give her what she want, give her what she want uh) [repeat 'til end]
oooohooooh, oooh yea, ha!
Oh Nelly!
Nelly, Nelly, you make me so sweaty baby
yeayeayeayeayeayea OH!
Nìkdo dá mi basovou linku
Jo, to je tìsný (uh)
Kontrolujte , snižte buben pravý (hmmm..jo)
Dejte nìjaké parohy v tom..usilovat o! (to je pravda)
Udìlej to znovu (jo jo, cha ! oooh oooh v poøádku, cha !)
Dejte její co ona chce, dá její co ona chce uh

Já vidím vás dívající se, uh
jako co vy vidíte?
Chlapec, teï neostýchejte se
a dívá se na její tváø v pøíležitosti

Ona je dobøe ano vìdìt (uh uh), ona je dobøe (och)
Muž, ona je dobøe ano vìdìt (uh uh), ona je dobøe (ow!)
Vy stojíte tam dívající se na mì (na mì)
Já stojím sledì dívat se na tebe dívku (k vám chlapec)
Vy víte, že pøesnì co jste na programu mé mysli (jo jo)

To je jen tak snadný k tomu, aby vidìlo ( vidìt)
Pøišel jsi sem hledající mì (ale uh uh)
Ale já nedìlám ten typ po celou dobu vìci, jo
(vy chcete abych)
Pojï sem chlapec
Já jsem dostal trochu nìco pro ano
(vy jste dostali trochu, mohu dostat trochu? jo jo)
A nevím (nevím co to je jen já jen chci poznat ano, v poøádku v poøádku..jo jo)

Já potøebuji daaaaaance
(plachta ano smìøuje zpìt, vezmìte to dolù nyní)
Celou noc
(pøenést to zálohuje pomalu, to je pravda)
Já potøebuji ano daaaaaance
(plachta ano smìøuje zpìt, vezmìte to dolù nyní)
Celou noc
(pøenést to zálohuje pomalu, to je pravda)

Teï situace, dívka
Oni èasto mìní
Nìkdy pro dobrý
Nìkdy pro špatnì, ale kdo je dávat vinu?

On je dobøe ano vìdìt (uh uh), on je dobøe (ó! babygirl)
On je dobøe ano vìdìt (uh uh), on má pravdu, OW!

Vy stojíte tam dívající se na mì (na mì)
Já stojím sledì dívat se na tebe dívku (k vám chlapec)
Vy víte, že pøesnì co jste na programu mé mysli (jo jo)

To je jen tak snadný k tomu, aby vidìlo ( vidìt)
Pøišel jsi sem hledající mì (ale uh uh)
Ale já nedìlám ten typ po celou dobu vìci, jo
(vy chcete abych)
Pojï sem chlapec
Já jsem dostal trochu nìco pro ano
(vy jste dostali trochu, mohu dostat trochu? jo jo)
A nevím (nevím co to je jen já jen chci poznat ano, v poøádku v poøádku..jo jo)

Já potøebuji daaaaaance
(plachta ano smìøuje zpìt, vezmìte to dolù nyní)
Celou noc
(pøenést to zálohuje pomalu, to je pravda)
Já potøebuji ano daaaaaance
(plachta ano smìøuje zpìt, vezmìte to dolù nyní)
Celou noc
(pøenést to zálohuje pomalu, to je pravda)

(každý øíká)
Spìchejte pro mì, spìchejte (tlaèenici)
Spìchejte pro mì, spìchejte (tlaèenici)
Spìchejte pro mì, spìchejte (tlaèenici)
Spìchejte pro mì, jo

Tak, vy jste dostali nìjaký nerv myšlení vy jste tak
Já jsem dostal trochu toho
Trochu tohoto
Trochu klepnutí
S trochu dìvky

Vy stojíte tam dívající se na mì (na mì)
Já stojím sledì dívat se na tebe dívku (k vám chlapec)
Vy víte, že pøesnì co jste na programu mé mysli (jo jo)

To je jen tak snadný k tomu, aby vidìlo ( vidìt)
Pøišel jsi sem hledající mì (ale uh uh)
Ale já nedìlám ten typ vìci celý tiiiiiiiiiiiime
(vy chcete abych)
Pojï sem chlapec
Já jsem dostal trochu nìco pro ano
(vy jste dostali trochu, mohu dostat trochu? jo jo)
A nevím (nevím co to je jen já jen chci poznat ano, v poøádku v poøádku..jo jo)

Já potøebuji daaaaaance
(plachta ano smìøuje zpìt, vezmìte to dolù nyní)
Celou noc
(pøenést to zálohuje pomalu, to je pravda)
Já potøebuji ano daaaaaance
(plachta ano smìøuje zpìt, vezmìte to dolù nyní)
Celou noc
(pøenést to zálohuje pomalu, to je pravda)

Hej ! (dejte její co ona chce, dá její co ona chce uh) [opakujte ' tildu v portugalštinì konec]
oooohooooh, oooh ba, cha !!
Ó! Nelly!
Nelly, Nelly, vy nutíte mì tak upotit se dìtský
yeayeayeayeayeayea OH!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy