Texty písní New kids on the block New kids on the block New kids on the block

New kids on the block

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We know you've heard this beat many, many times
But we bet you've never heard it with such a vicious rhyme
A rhyme with class and plenty of clout
To show you sucher M.C.'s what it's about
We hear the same stories everywhere we go
Hey, it's Nynuk who stole the show
So for all you party people who are in a state of shock
We're The New Kids On The Block!

Chillin' on the corner, the first day we arrived
From the looks of the hoods, we didn't think we'd survive
Second day we were there, we were walking down the street
With a rhyme in mind and a funky beat

But when we turned into the alley, to our surprise
We saw a bunch of hoods right before our eyes
They looked us up and down once, twice and again
There must have been a hundred to a hundred and ten
So, I looked over my shoulder right at my friend
He said 'Nice knowing you' but this is the end

So we battened down the hatches and prepared to fight
Then all of a sudden I seen the light
The time was right, the time to rock
'Cause everybody knows, we're The New Kids On The Block.

We're also devistating when we're on stage
The fans start screaming and yelling with rage
With mic's in hand and rhymes with clout
So watch it sucker MCs or we're gonna turn you out

We never talk trash, our rhymes are clean
Our rhymes are never vague and we say nothing obscene
So any sucker MCs who wanna battle us
Can you go at least 20 lines without a cuss?
Cause once we start to jam, you'll be in a state of shock
Clear the way party people, we're The New Kids On The Block

Move it sucker MCs or you're gonna feel the wrath
So don't get caught up in the aftermath
Cause we're the funky MCs of the hip hop craze
Our rhymes are done by law and are sure to amaze

With a DJ cutting records, steady cross bass
We'll leave all you party people stuck in a daze
I say we're fresh, new and you know it's true
Now let me introduce you to the rest of the crew

J, he's fresh. He's the master of mix
There ain't no rhyme that he can't fix
Spinster's next, he's the king of the spin
And if you wanna battle, you ain't gonna win

Then there's Popeye, but we call him Joey
The kid's so fresh, you'll never be bored
Next is jon, whose word is true
But the party people know him as the runner GQ

I'm Dexter P. the wizard of word
I'm the greatest MC that you've ever heard
Now that you know we're a gang and you know we don't play
We're The New Kids On The Block and we're here to stay

aaaaaaaaaaahhhhhhROCK!!!
Víme, že jste slyšeli beat mnohokrát
Ale my bet jste nikdy neslyšeli , že se takový začarovaný rým
rým se třídou a spoustu vlivu
Tak, aby zobrazoval sucher M.C. ' je to, co je to asi
Slyšíme stejné příběhy všude jdeme
Hej , to je Nynuk který ukradl show
Tak pro vás všechny party lidi, kteří jsou ve stavu šoku
Jsme New Kids On The Block !

Chillin ' na rohu , první den jsme dorazili
Z toho, jak vypadá kukly , jsme si nemyslel, že bychom se přežít
Druhý den jsme tam byli , byli jsme na ulici
S rým v mysli a funky beat

Ale když jsme se obrátili do uličky , k našemu překvapení
Viděli jsme spoustu digestoří přímo před našima očima
Vypadali jsme nahoru a dolů jednou , dvakrát a znovu
Tam musí být sto až sto deset
Tak jsem se podíval přes rameno přímo na mého přítele
Říkal, že ' Nice dozvěděli, že jste ' , ale to je konec

Tak jsme battened dolů poklopy a připravené k boji
Pak najednou jsem spatřil světlo
Nastal pravý čas , čas na rock
'Protože každý ví , že jsme New Kids On The Block.

Jsme také devistating , když jsme na scéně
Ventilátory start křičet a řvát vzteky
S mikrofonem v ruce a se rýmuje s vlivem
Takže pozor bulík MCs , nebo budeme zase vás

Nikdy jsme mluvit odpadky , naše rýmy jsou čisté
Naše rýmy jsou vágní a nikdy jsme nic neřekl obscénní
Takže každý kojenec MCs , kteří se chtějí do bitvy nás
Můžete jít alespoň 20 řádků , aniž by klít ?
Příčina jakmile začneme jam , budete v šoku
Zřejmé, jak lidé party , jsme New Kids On The Block

Přesunout to bulík MCs , nebo budeš cítit hněv
Takže se nemusíte uvíznou v následku
Protože jsme funky MCs z craze hip hop
Naše rýmy jsou prováděny podle zákona a jsou jistě překvapí

S řezání záznamy DJ , stabilní cross basy
Necháme vše, co lidová strana přilepená jako ve snách
Já říkám jsme čerstvé, nové a víte, je to pravda
Nyní mi dovolte představit vám zbytek posádky

J , on je čerstvé. On je mistr mixu
Není žádný rým , že nemůže opravit
Stará panna je další , on je král rotace
A chcete-li bitvu , vám není to vyhrát

Pak je tu Popeye , ale říkáme mu Joey
Ten kluk to tak čerstvé , nebudete nikdy nudit
Dále je Jon , jehož slovo je pravda
Ale lidová strana ho znají jako běžec GQ

Jsem Dexter P. průvodce slova
Jsem největší MC , které jste kdy slyšeli
Nyní , když víte, jsme gang a vy víte, nemáme hrát
Jsme New Kids On The Block a jsme tady , aby zůstali

aaaaaaaaaaahhhhhhROCK
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy