Texty písní Nightcore The islander

The islander

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

An old man by a seashore
At the end of day
Gazes the horizon
With seawinds in his face
Tempest-tossed island
Seasons all the same
Anchorage unpainted
And a ship without a name

Sea without a shore for the banished one unheard
He lightens the beacon, light at the end of world
Showing the way lighting hope in their hearts
The ones on their travels homeward from afar

This is long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears he left behind long ago

The albatross is flying
Making him daydream
The time before he became
One of the world`s unseen
Princess in the tower
Children in the fields
Life gave him it all:
An island of the universe

Now his love`s a memory
A ghost in the fog
He sets the sails one last time
Saying farewell to the world
Anchor to the water
Seabed far below
Grass still in his feet
And a smile beneath his brow

This is long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears he left behind long ago

So long ago

So long ago

This is long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears he left behind so long ago

So long ago...
Starý muž od břehu
Na sklonku dne
Upřeně hledí na horizont
S mořským větrem ve tváři
Ostrov zmítaný bouří
Roční období pořád ty stejné
Kotviště nenatřené
A loď beze jména

Moře bez břehu pro vykázaného neslýchané
Zapaluje signální oheň, světlo na konci světa
Ukazujíc cestu zapalujíc naději v jejich srdcích
Těm na cestách směřujících z daleka zpět domů

Tohle je dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Horizont pláče
Slzy, které po sobě zanechal velmi dávno

Albatros letí
A nutí ho snít s otevřenýma očima
Čas předtím než přišel
Ten světem neviděný
Princezna ve věži
Děti v polích
Život mu vše dal:
Ostrov všehomíra

Teď je jeho láska vzpomínkou
Duch v mlze
Teď naposled vyplouvá na cestu
Říkajíc světu sbohem
Kotva do vody
Mořské dno daleko pod ním
Tráva stále pod jeho nohama
A úsměv na tváři

Tohle je dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Horizont pláče
Slzy, které po sobě zanechal velmi dávno

Tak dávno

Tak dávno

Tohle je dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Horizont pláče
Slzy, které po sobě zanechal tak velmi dávno

Tak dávno...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy