Texty písní No Doubt Beacon Street Collection Doghouse

Doghouse

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Out to the doghouse with you, that's what she said
You've been inside too long now, I must clean the mess
Go in the backyard will you, practice your tricks
Go take yourself for a walk, you make me sick

You're just a doggy, in a snap you're fetching the bone
And you're barking when she calls
You're hiding behind the fence, you've been disobedient

Your fun and playfulness is so very becoming
But she has got you by the reins, and there is no running
Conditioned to salivate at the first sound of the bell
Feeding you the remains of yesterday's meal
Can you hear her calling from within the house?

You're just a doggy, in a snap you're fetching the bone
And you're barking when she calls
You're hiding behind the fence, you've been disobedient
Shape up boy!

Can you hear her calling, from within the house?
If you would stop barking, she might let you out
At last she opens the back gate, you're released, you're now free to roam
You've been waiting for this moment for sometime and now you must go
Into the fields where there is laughter, there is peace and you're
comfortable
Try to hold on now before she calls you home!
You're in the doghouse
'Cause you're just a dog!
Venku v psí boudě s tebou, tohle řekla
Byl jsi vevnitř příliš dlouho, musím uklidit ten nepořádek
Jdi ven na dvorek za domem, že, trénuj svoje triky
Běž, vyvenči se, unavuješ mě

Jsi takový psí, ve chvíli jsi okouzlen kostí (slovní hříčka, kde "bone"= kost ve smyslu kost pro psa a kost jako přenesený výraz pro holku)
A štěkáš, když volá
Schováváš se za plotem, byl jsi neposlušný

Tvoje veselá a hravost je tady na místě
Ale ona tě chytla za otěže a nikdo tu neběží
Začneš slintat na první zazvonění zvonku
Krmíš se zbytky včerejšího jídla
Slyšíš její volání zevnitř jejího domu?

Jsi takový psí, ve chvíli jsi okouzlen kostí
A štěkáš, když volá
Schováváš se za plotem, byl jsi neposlušný
Vzchop se, kluku!

Slyšíš její volání zevnitř jejího domu?
Jestli máš přestat štěkat, musí tě pustit ven
Nakonec otevře zadní branku, jsi volný, můžeš se svobodně potulovat
Čekal jsi na tuhle chvíli několikrát a najednou musíš jít
Do polí, kde je smích, tam je klid a tam jsi volný
Skus to vydržet, dokud tě nezavolá domů!
Jsi v psí boudě
Protože jsi prostě pes!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy