Texty písní No Doubt No Doubt Move On

Move On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Some chickens crossed the road, straying far
from the hen
Five reached the side one step below Zen
One was a female, four were mad-men
Who moved on, moved on moved on
Joined hands and moved on
Standing in line and falling asleep
Building a fence while we're counting the
sheep
We'd let you help out but our project's too deep
Move on, move on, move on
Stay awake, just move on

You have to understand that when it comes to
making music
We meshed the styles of five alive and
intertwined and fused it
Life comes from life and through our strife we
strove to make the sound true
Compelled to spell it out (no doubt) in search
of what we must do

Our house was too small so we had to move
The neighbors had much doubts so we had to
prove
That our soulful dimensions were true to the
groove
We, moved on, moved on, moved on
To our house in the middle of the street

Water the music, plant the seeds in the pot
Music's the life flowing through... is it not?
Don't forget your roots, but also don't rot
Move on, move on, move on
Plant the seeds ond move on

You have to understand that when it comes to
making music
We meshed the styles of five alive and
intertwined and fused it
Life comes from life and through our strife we
strove to make the sound true
Compelled to spell it out (no doubt) in search
of what we must do

Don't be afraid, let your feelings show
Wear your heart on your sleeve, and let
yourself glow yeah
Don't be afraid, let your feelings show
Wear your heart on your sleeve, your heart on
your sleeve
And let yourself glow yeah
Ooh yeah yeah yeah yeah...
Don't be afraid, let your feelings show
Let yourself glow yeah
Don't be afraid
Don't be afraid
Nějaká kuřata přešla silnici, toulajíc se daleko od slepice
Pět dosáhlo strany jeden krok pod Zenitem
Jedna byla samice, čtyři byli blázniví muži
Kteří postupovali dál, postupovali dál, postupovali dál
Chytli se za ruce a šli dál
Stáli v řadě a usnuli
Staví plot, zatímco my počítáme ovce
Mohli bychom tě nechat pomoct si ven, ale náš projekt jde příliš do hloubky
Jdi dál, jdi dál, jdi dál
Zůstaň vzhůru, jen jdi dál

Měl bys pochopit, že když přijde na dělání hudby
Mixujeme styly pěti žijících a propojujeme je a smícháváme
Život pochází ze života a během našeho sporu jsme usilovali o to, aby to znělo opravdově
Nuceni to vyhláskovat (bez pochyb) při hledání toho, co budeme muset udělat

Náš dům byl příliš malý, tak jsme se museli přestěhovat
Naši noví sousedé byli na pochybách, tak jsme museli dokázat
Že naše oduševnělé rozměry byly upřímně pěstovány
Přestěhovali jsme se, přestěhovali jsme se, přestěhovali jsme se
Do našeho domu uprostřed ulice

Zalíváme hudbu, pěstujeme semeno v květináči
Hudba je proudící život... nebo ne?
Nezapomeň, kde máš kořeny, ale ani neuhnij
Jdi dál, jdi dál, jdi dál
Pěstuj semínko a jdi dál

Měl bys pochopit, že když přijde na dělání hudby
Mixujeme styly pěti žijících a propojujeme je a smícháváme
Život pochází ze života a během našeho sporu jsme usilovali o to, aby to znělo opravdově
Nuceni to vyhláskovat (bez pochyb) při hledání toho, co budeme muset udělat

Neboj se, nech své pocity, aby se projevily
Nos srdce na rukávu, a nech sám sebe zářit, yeah
Neboj se, nech své pocity, aby se projevily
Nos srdce na rukávu, nos srdce na rukávu
A nech sám sebe zazářit, yeah
Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah...
Neboj se projevit, co cítíš
Ať zazáříš, yeah
Neboj se
Neboj se
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy