Texty písní No Doubt Return of Saturn Dark blue

Dark blue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm tired from exploring you
I'm sorry you've had some scary days
I'm lucky, they had me on a leash
Exposing, sometimes you frighten me

And it's too bad you're so sad
I wish you could have had what I had

I'm loathing most of your history
Hesitation, but then you siphon me
Your potential, well I'll indulge in that
Violent timing explains the aftermath

And it's too bad you’re so sad
I wish you could have had what I had
And it's so sad it's too bad
Maybe I can make you feel better
Oh maybe I'm supposed to make you feel better

I want to comfort you

Unlike you I had it easy
You’re dark blue
Stained from previous days

And you’re so sad
It's too bad
I wish you could have had what I had
And it's too bad you’re so sad
Maybe I can make you feel better

I'm sorry
Jsem unavený z toho, jak tě prozkoumávám
Omlouvám se, zažila jsi několik dní hrůzy
Jsem šťastný, mají mě na vodítku
Výstava, někdy mě děsíš

A je moc špatné, že jsi tak smutná
Přeju ti, abys měla to, co jsem měl já

Odporuju většině tvé historie
Váhám, ale pak mě nasaješ
Tvůj potenciál, no, budu si v něm libovat
Brutální načasování vysvětluje následky

A je moc špatné, že jsi tak smutná
Přeju ti, abys měla to, co jsem měl já
A je to tak smutné, je to velmi špatné
Možná ti dokážu pomoci cítit se lépe
Oh, možná bych ti dokázal pomoci cítit se lépe

Chci tě utěšit

Narozdíl od tebe jsem to měl jednoduché
Ty jsi tmavě modrá
Potřísněná předchozími dny

A jsi tak smutná
Je to velmi špatné
Přeju ti, abys měla to, co jsem měl já
A je moc špatné, že jsi tak smutná
Možná ti dokážu pomoci cítit se lépe

Omlouvám se
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy